Med 5.734 digitalisert dokumenter, bilder og plakater, 90 konverterte VHS filmer av forestillinger fra 80-tallet til i dag, 67 intervjuer og ”more to come”, takker Danseinformasjonens historieprosjekt av, og hilser i stedet Dansearkivet velkommen.

Dansearkivet har foreløpig små ressurser, og innsamling av nytt materiale samt intervjuer vil bli lagt på is, men vi vil etter beste evne arbeide for å sikre god behandling av alt som er innhentet, og fortsette digitaliseringen av kunstnernes omfattende dokumentasjon. Og vi vil fremdeles jobbe intensivt med å få lagt dette unike materialet ut på den kommende nettportalen dansearkivet.no. Parallelt vil vi jobbe for å få finansiering til videreføring av arbeidet med den norske dansehistorien.

Vi takker alle som har bidratt, og vi gleder oss over at betydelig materiale fra norsk dansehistorie nå er tilgjengelig på eyt og samme sted. Omfattende deler av norsk kulturarv er dermed sikret. Oppdateringer vil fortsette på Danseinformasjonens Facebook-side og hjemmeside.

Historieprosjektet var et samarbeid mellom Danseinformasjonen og Dansens Hus.