Foto: Arild Danielsen

Brynjar Åbel Bandlien Dancing Recurrences-a performative practice within dance and dance-making

Billettbestilling 23.10.20 http://event.khio.no/dans

Brynjar Åbel Bandlien er danser, tilrettelegge av situasjoner for dans og ph.d.-kandidat på Kunsthøgskolen i Oslo ved avdeling Dans. Gjennom den siste helgen i november presenterer han resultatet av sitt ph.d.-arbeid Dancing Recurrences-a performative practice within dance and dance-making i Studio ved Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden. Prosjektet presenteres mellom kl 13.00 - 16:00 i Studio ved Henie Onstad fredag 29. og lørdag 30. november samt søndag 1. desember.

Bandlien bruker begrepet recurrences til å beskrive situasjoner, hendelser, handlinger, bevegelser og tilstander som er tilbakevendende i en kunstnerisk prosess. Recurrences er utfallet av arbeid utført av gruppe dansekunstnere med en praksisbasert tilnærming til dans og situasjoner for dans. Bandlien har latt recurrence være det førende elementet gjennom prosessen, med utgangspunkt i foølgende to forskningsspørsmål: Hvordan kan det å jobbe med recurrences bli en måte å forstå et kunstnerisk arbeid på mens det fortsatt er under utvikling? Hvordan kan det å arbeide med recurrences bli en performativ praksis, og samtidig et kunstnerisk arbeid i seg selv?
Den performative praksisen #dancingrecurrences deles over tre timer hvor publikum er velkomne til å komme og gå inn og ut av Studio. Det er denne praksisen som er prosjektets kunstneriske resultat. Sammen med de fire danseforskerne Ann Christin Berg Kongsness, Roza Moshtaghi, Magnus Myhr og Marte Reithaug Sterud, deler Bandlien med publikum hvordan han forsker på recurrences gjennom ulike bevegelseskvaliteter i den performative praksisen.

Samtidig som publikum får innblikk i den delte praksisen vil de også kunne lese refleksjonen. Dancing Recurrences. Refleksjonen er skrevet i tre volumer og består av tekster, tegninger og intervjuer gjort under den tre år lange kunstneriske utviklingsprosessen. De tre volumene vil henge på veggene og sammen skape et stort volum. Samtidig som refleksjonen skaper en kontekst for praksisen, kan det også det også sees slik at praksisen danses inne i refleksjonen.

I stipendiatprosjektet Dancing Recurrences deler Bandlien sin dansekunstneriske praksis med sine refleksjoner i form av tekst og tegninger. I tillegg har han intervjuet kollegaer og andre kunstnere som har jobbet med å oversette visuelle kilder om til dans. Prosjektet hans trekker tråder tilbake til arbeidene til koreografen Amanda Steggell, professor i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo, som jobbet med ny teknologi ved blant annet Henie Onstad Kunstsenter på midten av 1990-tallet, og til arbeidene til koreografen Michael Klien, professor i koreografi ved DUKE University College i North Carolina, som jobbet med algoritmer ved Frankfurt Ballet på begynnelsen 2000-tallet.

Den 29.-30. november samt 1. desember kan du oppleve denne fysiske forskningen. Helgen er en del av Henie Onstad Kunstsenters høstprogram 2019.
 
Program
Fredag 29. november
13:00-16:00 Studio
Åpning av refleksjon og deling av den performative praksisen Dancing Recurrences av og med danseforskerne Brynjar Åbel Bandlien, Ann-Christin Berg Kongsness, Roza Moshtaghi, Magnus Myhr og Marte Reithaug Sterud.

Lørdag 30. november
13:00-16:00 Studio
Deling av den performative praksisen Dancing Recurrences av og med danseforskerne Brynjar Åbel Bandlien, Ann-Christin Berg Kongsness, Roza Moshtaghi, Magnus Myhr og Marte Reithaug Sterud.  

Søndag 1. desember
13:00-16:00 Studio
Deling av den performative praksisen Dancing Recurrences av og med danseforskerne Brynjar Åbel Bandlien, Ann-Christin Berg Kongsness, Roza Moshtaghi, Magnus Myhr og Marte Reithaug Sterud.

Billetter
Det er koster 120 kr å delta på arrangementene, men med gyldig billett får man også tilgang til alle andre utstillinger på Henie Onstad Kunstsenter den dagen. Dagene er lagt opp slik at man kan se delingen av den performative praksisen og refleksjonen samtidig, og publikum er velkomne til å komme og gå inn og ut av Studio så lenge praksisen deles. Det er samme program lørdag og søndag. Billetter kan hentes ut fra og med fredag kl 12:00.

Støttet av: Kunsthøgskolen i Oslo og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.Medvirkende:
Brynjar Åbel Bandlien, Konsept, Utøver
Ann-Christin Berg Kongsness, Utøver
Roza Moshtaghi, Utøver
Magnus Myhr, Utøver
Marte Reithaug Sterud, Utøver


Vis tidligere forestillinger