Foto: Tale Hendnes

BIT Teatergarasjen, Bergen Oktoberdans 2020

Festival

Biennalen Oktoberdans presenteres i oktober annethvert år og har opparbeidet solid internasjonal anerkjennelse og er enestående i sin sjanger i Norge. Den har blant annet fungert som utstillingsvindu for norske kunstnere mot et internasjonalt marked og vært avgjørende for den økende eksporten av norsk scenekunst.

Oktoberdans 2020 ser annerledes ut enn tidligere år. For første gang siden oppstarten av festivalen i 1997 består programmet kun av kunstnere bosatt i eller med base i Norge.

På grunn av utbredelsen av covid-19 og reiserestriksjoner dette naturligvis medfører, har Oktoberdans flyttet de internasjonale produksjonene til 2021.

Se bit-teatergarasjen.no/festivaler/oktoberdans-2020 for info om seminarer og workshops.