© Papirvinger

Papirvinger / Ine Terese Hogstad Growing Stories

Dansekunstner Ine Terese Hogstad/Papirvinger og filmskaper og multikunstner David Alræk dykker her inn i dypøkologien til filosofen Arne Næss. De har samlet inn personlige historier via lydopptak fra ulike mennesker for å undersøke og reflektere rundt det Næss kaller spontane opplevelser i naturen. Historiene er brukt som utgangspunkt for å lage en vandreforestilling.

I nattens mulm og mørke skal publikum tas med på en løype i Muséhagen ved Naturhistorisk museum. Gjennom landskapet i hagen fortelles historiene ved bruk av lys, lyd, scenografi, video og bevegelse. Det jaktes på kontraster og på nye forbindelser, noe å kjenne seg igjen i, eller å lengte etter.

Muséhagen representerer mye av det samme som det jobbes med i forestillingen. Historiene blir bearbeidet og presentert for publikum på samme måte som botanikerne samler planter fra hele verden, pleier, steller og viser dem frem. Med dette ønsker de å gi publikum inngang til å reflektere over naturens artsrikdom og hvordan vi forholder oss til den.

Takk til alle som har vært med å støtte forestillingen:
Bergen kommune
Norske Dansekunstnere
Cornerteateret og Kunsthuset Wrap for subsidiert/redusert leie av prøvesal
Syv Mil AS, for produsent hjelp
 
En stor takk rettes også til de ansatte i Muséhagen, UiB for godt samarbeid og lån av hagen. Muséhagen og de botaniske hagene i Bergen gjør et viktig arbeid for bevaring av artsmangfold og forskning. Les mer om Muséhagen her.



Medvirkende:
David Alræk, Konsept, Koreograf, Utøver
Ine Terese Hogstad, Ide, Konsept, Koreograf, Utøver
Kyuja Bae, Utøver
Sara Røisland Torsvik, Utøver
Malin Nøss Vangsnes, Utøver
Vishesh Kalimero, Musikk
Silje Grimstad, Lyskonsulent
Natalie Seifert Eliassen, Scenografi, Kostymer


Vis tidligere forestillinger