PRAXIS Oslo er en arena hvor profesjonelle scenekunstutøvere innen dans, teater og performance gjennom innblikk i hverandres praksiser kan dele og diskutere ulike kunstneriske prosesser med kollegaer i feltet. Bakgrunnen for ideen er egne tanker rundt hva som er relevant trening for utøvende scenekunstnere, og nysgjerrighet rundt andre utøvende kunstneres praksis.

PRAXIS Praksis fokuserer på scenekunstneres praksis og trening igjennom deling og sirkulasjon av kunnskap.Med ukentlige klasser har de et ønske om å skape en arena for utforskning og utvikling - tett knyttet opp til kunstnerisk arbeide. Hver økt varer i to timer, og hver kunstner gjennomfører fire ganger sammenhengende. PRAXIS Praksis tilbyr et profesjonelt læringsmiljø med fokus på utforskning og hvordan bevegelsen oppleves.

Ukentlige klasser:
Mandager 13.00 - 16.00 Body-Mind Centering® Drop-in 150kr/ 11 ganger 1200kr
Onsdag 9.30-11.30 PRAXIS Praksis Drop-in 100kr/11 ganger 850kr

Klassene finner sted på Qigongsenteret på Grønland. Adressen er
Grønlandsleiret 14, 0190 Oslo.

Praxis unlock space:
Tirsdager og fredager fra 09-16 kan du leie billig studio på Qigongsenteret på Grønland. Du kan leie halv eller heldag. Dagen deles opp slik:
A) kl. 09.00 - 12.30
B) kl. 12.30 - 16.00

Dette er et tilbud for deg som trenger studioplass.
Skriv noen linjer om hva du vil undersøke og hvor mye tid du trenger. Praxis Oslo subsidierer utleie kostnadene. Skriv til: praxisoslo@gmail.com

Prisen: halv dag/ kr. 200 og hel dag/ kr. 400.
Våren 2020 deles inn i 2 perioder.

Periode en: 12. januar - 3. april, frem til påske (12 uker).
Periode to: 14. april - 12. juni (9 uker).
I en periode på 12 uker kan de tilby 48 bolker, dette fordeles utifra behov for de som søker. Frist for å melde inn dine ønsker for periode en er 9.januar.

Praxis Artist
6. februar kl. 19:00
Kunstnersamtale med Ilse Gheriki (Be) og Pavle Heidler(Se)

Sted: Black Box på Deichman Grünerløkka

Les mer her:
http://www.praxisoslo.no/