Det er flere dansekunstnere som sitter eller ønsker å sitte i et styre i en organisasjon. Dette kurset skal gi deg grunnleggende kompetanse og forståelse av styrearbeidet, samt styrets oppgaver og roller. Kurset finner sted 24. januar kl 10-16 på Clarion Collection Hotel Astoria, Hamar. Kurset er gratis, inkl lunsj men begrensede plasser. Påmelding info@dansinn.no. Påmeldingsfrist: 21 januar.

Kurset omhandler følgende emner:
1. Ansvarsfordeling i styret
2. Forventninger og rolleforståelser
3. Styrets ansvar og plikter
4. Vedtekter
5. Styremøter
6. Årsmøter
7. Organisasjonen
8. Rutiner på regnskap og økonomi
9. Interessekonflikter, hvordan kan en løse det?
10. Hvordan nå målene for organisasjonen?


Kurset er lagt opp til engasjerte deltakere hvor vi kan diskutere løsninger gjennom engasjement og gruppearbeid.
Kursholder: Ole-Martin Olsson fra Konsulentas

Les mer HER