Kulturrådet inviterer til å foreslå kandidater til fagutvalgene i Norsk kulturfond. Frist 15. november. Rådet ønsker gode kandidater fra hele landet og vil benytte forslagene som et tilskudd til det pågående arbeidet med å sette sammen fagutvalg med bred kompetanse på sitt felt.

Fagutvalgene behandler søknader til Norsk kulturfond og oppnevnes av rådet for to år av gangen. Utvalgsmedlemmer oppnevnes ut fra sin fagkompetanse, og sammensetningen skal ta hensyn til kjønnsmessig likevekt og geografisk spredning. Utvalgsmedlemmer kan gjenoppnevnes.

Tildelingene i Norsk kulturfond skal skje uavhengig av politiske eller andre hensyn, bare på grunnlag av kunst og kulturfaglig kompetanse. De fleste tildelingene vedtas i fagutvalgsmøtene.

Du kan foreslå deg selv eller andre, og du kan velge å gjøre det anonymt. Kulturrådet vil kvalitetskontrollere forslagene som kommer inn, og ta kontakt med kandidater som er aktuelle.

Send inn navneforslag HER

Frist 15. november