Det er trist at mange danseforestillinger blir avlyst på grunn av Covid-19, og vi i Danseinformasjonen håper disse forestillingene blir satt opp igjen på et senere tidspunkt og at kunstnerne ikke blir for skadelidende i det lange løp. Vi forsøker nå å registrere avlysninger i Dansekalenderen. Det er viktig at kalenderen er så riktig som mulig, fordi denne databasen brukes til å utarbeide statistikk for dansekunstens utvikling i Norge. Vi setter derfor stor pris på om du eller produsenten din kan sende en e-post til sindre@danseinfo.no og si fra om din forestilling fra og med mars måned har blitt avlyst.

Vi ønsker oss også informasjon om avlyste forestillinger som ikke har blitt meldt inn til Dansekalenderen. Dette vil være med på å belyse hvor stor andel danseforestillinger som har blir avlyst totalt i Norge under denne krisen.

I Danseinformasjonen håper vi tiltakene som gjøres nasjonalt og internasjonalt vil bidra til at vi så raskt som mulig kommer i gang med hverdagen igjen.

 Her er link til Dansekalenderen og de forestillingene som er registrert og ikke avlyst: danseinfo.no/forestillinger

D kalender