Unormale tider fører til annerledes dansefestivaler. Årets dansefestivaler har måttet snu seg rundt og tenke ekstra kreativt i år. Flere er utsatt, arrangeres digitalt eller har endret format. Eksempelvis blir det drive-in-festival, vandreforestilling og stedsspesifikke forestillinger. For å få oversikt har vi har samlet informasjon om de ulike festivalene.

URBAN MOVES, arrangert av Dansens Hus, avholdes digitalt den 20. juni med webinar og workshops.

KORTREIST DANSEFESTIVAL / KOREDA 2020 på Inderøy arrangeres digitalt 19.-23. juni med blant annet workshop, performance, bad og dansefest.

RIFF; R.E.D. International Film Festival 2020 på Toten/Eina går av stabelen 3. 4. 5. og 10. juli med en todelt festival: En digital festival og en Drive-In festival.

RAVNEDANS i Kristiansand er i år et en-dags-arrangement den 11. juli med blant annet Vandreforestilling på Odderøya.

DANS/5 2020 arrangeres den 20.-22. august på Trikkehallen i Oslo. Fem ulike prosjekter og 11 utøvere skal fylle scenen.

MOVE DANSEFESTIVAL på Hamar er utsatt til 28.-30. august og de vil arrangere en korona-tilpasset festival.

BODØ BIENNALE inviterer til festival fra 3.-6. september hvor blant annet kunstnergruppa Landing viser den stedsspesifikke forestillingen Flytende landskap.

ULTIMA Oslo Contemporary Music Festival arrangers 9.-19. september. Program TBA

BAN2 Online Fest er en sammenslåing av Bergen Afro Arts Festival og In2IT International Dance Festival og arrangeres 21.-27. september i Sunndal og Bergen. Live workshops, forestillinger og live-streaminger står på programmet.

OSLO JAZZDANSFESTIVAL er utsatt og arrangeres 28. sept - 2. okt. på Scenehuset i Oslo.

CODA warmupfest vol.2 – en slags minifestival går av stabelen 9.-14. oktober. Det legges til rette for å oppleve dans tett på i det offentlige rom og bak sceneteppet.

OKTOBERDANS 2020 TBA

DANSEFESTIVAL BARENTS arrangerer "The Den: Produsentseminarer 2020" den 22. okt.- 4. nov. Ytterligere program TBA

Landing02

Foto: Fra forestillingen Flytende Landskap av kunstnerguppa Landing. Forestillingen vises under Bodø Biennale.