Norske Dansekunstnere inviterer til dialogmøte med hele det norske danse- og scenekunstfeltet den 8. mars. De ønsker å kartlegge og diskutere feltets behov for infrastruktur og et øvrig virkemiddelapparat i Norge. Norsk dansekunst har få institusjoner, rammer og rom å virke innenfor, og de ønsker å sette fart og politisk trykk på å utvikle et apparat som er spesialtilpasset dansekunstens behov. Dette gjelder alt fra rom til støttetjenester og finansieringsmuligheter. Påmeldingsfrist er 4. mars.

Det siste året har de derfor utviklet en tiltakspakke for dansekunst, som tegner et bilde av målsituasjonen for dansekunsten og dens vilkår og muligheter i 2040. Denne tiltakspakken ønsker de nå å legge frem for alle som jobber i feltet. De inviterer derfor til dialogmøte 8.03. kl. 12.00-14.30.

Som en følge av gjeldende restriksjoner må møtet avholdes digitalt. Påmelding til møtet skjer på e-post til kontakt@norskedansekunstnere.no innen kl. 12.00 den 04.03.2021.

Les mer

NoDa logo gradient rød lilla kopi.01