Her er en oversikt over kurs for scenekunstnere høsten 2019, arrangert av SKUDA med samarbeidspartnere.

 
Førstehjelpskurs (Bergen, 20. august)
Skuespiller- og danseralliansen arrangerer førstehjelpskurset i Bergen i samarbeid med Bergen Dansesenter og PRODA Hordaland, som del av vårt HMS-arbeid. Kurset er gratis og prinsippet om førstemann til mølla gjelder. I dette kurset lærer dere både livreddende førstehjelp for livstruende situasjoner og enkel førstehjelp som det kan bli behov for i det daglige. Instruktør fra Life Norge holder kurset og tema «Hvordan reagerer du når ulykken er ute?»
Mer informasjon og påmelding

Excel og budsjettering for nybegynnere (22. august)
Skuespiller- og danseralliansen arrangerer sammen med Norsk Skuespillersenter, introduksjonskurs til regnskapsprogrammet Excel, som er strukturert rundt den praktiske oppgaven å utarbeide et produksjonsbudsjett. Kurset er en a-b-c-innføring i Excel, der du skal bli venn med Excel og lage et budsjett. Vi diskuterer prosjektformatet, budsjett som redskap og hvordan oversette en kunstnerisk ide til hensiktsmessige tall. Målsetning for kurset er at du får en bedre budsjett - og økonomiforståelse for prosjekter som kan brukes i søknader og i dine fremtidige prosjekter.
Mer informasjon og påmelding

Prosjektfinansiering og praktisk økonomistyring (23. august)
Skuespiller- og danseralliansen arrangerer sammen med Norsk Skuespillersenter, introduksjonskurs i prosjektfinansiering og praktisk økonomistyring for nybegynnere.
Kurset bygger på kurset «Excel og budsjettering for nybegynnere» og tar for seg både utarbeidelsen av en finansieringsplan og budsjettstyringen under en prosjektperiode. Hva er gjennomføringskraften til prosjektet ditt? Et budsjett bygges opp av inntekter og utgifter, alle inntekter er ikke nødvendigvis statlige tilskudd, så hvilke andre kapitalmuligheter har ditt prosjekt?
Mer informasjon og påmelding

Seminar om praktisk grensesetting (23. oktober) & workshop «Intimacy on Set» (24. oktober)
Et langt liv i scenekunsten – nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse, setter sammen et seminar og workshop med fokus på̊ rettslig, psykologisk samt praktisk håndtering av grensesetting i arbeidssituasjoner. Mer informasjon og påmelding

På̊ «Intimacy on Set», vil anerkjente Ita O`Brien (UK) gi en praktisk innføring i det hun anser som «best practice» når man i arbeidssituasjon tar del i intime situasjoner.
Mer informasjon og påmelding

Opphavsrett i praksis (26. & 27. oktober)
Skuespiller- og danseralliansen har sammen med CODA, invitert Dr. (PhD) Irina Eidsvold-Tøien til å holde et praktisk kurs om opphavsrett for nybegynnere. Hvilke rettigheter har du som utøvende kunstner / medskaper i et verk? I dette kurset får du førstehåndsopplæring i opphavsrett og utøverens eventuelle eierskap i forestillinger. Du får også innblikk i hvordan du skal sikre at slike rettigheter ivaretas i kontraktene. Kurset går over to dager og er praktisk anlagt med utgangspunkt i en forestilling alle kursdeltagere skal se sammen, deretter skal jussen «rulles ut» fra noe konkret og praktisk. Forestillingen er inkludert i kursavgiften.
Mer informasjon og påmelding

Scenekunsthelse (4. november)
4. november 2019 arrangerer Et langt liv i scenekunsten - nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse, seminaret Scenekunsthelse. Vi spør: Hvilket fokus har vi på helse for scenekunstnere i Norge? Hva finnes av lover og rettigheter på området, og hvilket ansvar har vi som arbeidsgiver og utøver for egen og andres helse?
Mer informasjon og påmelding

Dramaturgi (6. & 7. november)
Skuespiller- og danseralliansen har sammen med Musikkteaterforum invitert teatersjef ved Hordaland Teater, Solrun Toft Iversen, til å dele sin erfaring med å arbeide praktisk med dramaturgi og gir med det et godt grunnlag for videre selvstendig arbeid med tekst og libretto.
Mer informasjon og påmelding

SITI Company (US) (2. - 7. desember)
Skuespiller- og danseralliansen har sammen med KHIO invitert SITI Company fra New York til å holde workshop i Suzuki og Viewpoint, kurset er åpent for både skuespillere og dansere.

“The Viewpoints and the Suzuki Method are two distinct methods of actor training, used in building and staging SITI productions. Company members have been trained by Anne Bogart and Tadashi Suzuki and are uniquely qualified to introduce other theater artists to these challenging and innovative methods.”
Mer informasjon og påmelding
 
Tekst for dansere (9. - 10. august, 16. - 17. oktober & 25. - 26. oktober)
Lyst til å prøve eller bli enda litt bedre på å formidle tekst? Vi har invitert tre ulike skuespillere / regissører pedagoger som arbeider med forskjellige tekstformater, fra klassisk til samtid. Kurset krever ingen forkunnskaper, annet enn at du er danser og har lyst til å jobbe med tekst og tekstformidling. Du kan melde deg på̊ en eller alle tre bolkene. Kursholdere er Hakon Mathias Vassvik, Guri Glans og Brit Lossius.
Mer informasjon og påmelding

Billie Hanne (BE) i Tromsø (9. - 13. desember)
Skuespiller- og danseralliansen har sammen med Dansearena nord og Forum for nordnorske Dansekunstnere, invitert Billie Hanne fra Belgia til å holde workshopen "Mimesis" og i samarbeid med Hålogaland Teater vises hennes soloforestilling "HOLLY HOCKS".
Mer informasjon og påmelding

The Magics of Production (23. - 25. januar 2020)
Kerstin Schroth, produsent og tidligere daglig leder til Mette Ingvartsen, deler erfaring og verktøy i hvordan håndtere mange prosjekter samtidig.
Mer informasjon og påmelding