Nå kan du søke om residens hos Fjelldansen i Frikar Smia. Frikar har bygd om gamle Aurdal skole til en residens med storsal, lys rigg og overnatting. De oppfordrer til at prosjektet relaterer seg til naturen på en måte som man finner naturlig og inspirerende. Søknadsfrist er 16. mars.

Les mer om residensen og søknad HER