Dansekunst i Østfold arrangerer «Åpen Scene» på - Blå Grotte i Fredrikstad, lørdag 16. januar. Tanken bak dette arrangementet er at det skal være et visningssted for profesjonelle dansekunstnere der de kan prøve ut, og vise frem arbeid i prosess, eller ferdige prosjekter. Søknadsfrist er 30. november.

Dersom du/dere ønsker å delta på «ÅPEN SCENE», send en søknad til post@dansiostfold.no med følgende;
• Kort beskrivelse av prosjektet (maks 1 side)
• Lengde på innslag+ eventuelt ønske om dager i salen.
• CV på alle utøvere
• Du må gjerne legge ved lenker til nettsteder der man kan se eksempler på prosjekt eller tidligere prosjekter, men dette er ikke obligatorisk.

Les mer HER

Apen Scene01
Bilde: Levitate together ble vist under Åpen Scene 2020. Av: Live Skullerud, Ellen Røhr-Staff, Jade Sofie Wulff, Jan Hajdelak Husták og André Fjørtoft.
Fotograf: Lise Antonie Olin