Ideen om Stormen 2013 startet allerede i 2011 da de fleste av de medvirkende var med i en workshopserie i regi av Rickard Borgström kalt Expanding Matter. De fant ut at de gjerne ville jobbe sammen etter disse møtene og snakket om å gjøre et prosjekt med tilknytning til norsk dansehistorie. Så ble Glen Tetleys Stormen fra 1980, eller rettere sagt minnene om og rundt den, et utgangspunkt. Etter å måtte gjøre noen utskiftninger av folk før prosjektstart, da det var noen som ikke hadde anledning til å være med, startet kunstnergruppa for 6 uker siden med å redefinere prosjektet.

 

Foto: Kristine Hellesen

De medvirkende koreografene og danserne i Stormen 2013 er Brynjar Åbel Bandlien, Ingeleiv Berstad, Kristin Ryg Helgebostad, Pernille Holden, Sigrid Hirsch Kopperdal, Eivind Seljeseth, Marianne Skjeldal, Venke Marie Sortland og Marte Reithaug Sterud. Musikken er ved Arne Nordheim, og Tilo Hahn og Signe Becker står bak lys og kostymer.

"Vi undersøker hvordan Stormen er manifestert i vårt kollektive minne. I dette prosjektet er vi elleve kunstnere som jobber ikke-hierarkisk i forhold til hverandre, men også med hvilke minner som får og blir gitt betydning. Ved å gi alle tanker og erindringer vekt uansett hvem eller hvor de kommer fra, ønsker vi å adressere hvem som er premissleverandør for hva som blir husket. På denne måten problematiserer vi hvordan vi forholder oss til vår egen historie", uttaler de via e-post.

Stormen 2013 ønsket å svare på Danseinformasjonens 10 spørsmål ved å benytte ordbildene Glen Tetley skal ha formidlet danserne under innstuderingen av Stormen i 1980, fritt etter minnet fra et møte med koreolog Britt Friberg. Slik vil kunstnerne bidra til en sammensmeltning av det kunstneriske arbeidet og diskursen om det.

1. Dere arbeider for tiden med prosjektet Stormen, hvilke utfordringer står dere overfor akkurat nå?
Storm med lyn og torden

Må holde til neste fase

Som å ta opp vann og forsøke å drikke det

2. Hvordan skiller prosjektet Stormen seg fra deres tidligere arbeider?
Store skritt inn i posering!

3. Når, hvordan og hvorfor begynte dere å arbeide med prosjektet Stormen?

Spiralbevegelser

4. Hva håper dere å utrette gjennom prosjektet Stormen?
HJERTE!

ØYNE!

5. Kan dere beskrive arbeidsprosessen, følger dere en bestemt metode?
Alle i kanon

Øyeblikk av ubesluttsomhet

Følelse av forventning

Tar mye lenger tid- snakker sammen

Prøve å se hva som skjer

Se på hverandre hele tiden

Holde all silken

6. Har teori vært viktig i deres arbeid med prosjektet Stormen og er det noen teoretikere dere inspireres av?
Oj! Vi hørte noen rare lyder der borte!

7. Er det noen forestillinger eller kunstnere som har betydd særlig mye for dere/ prosjektet hvilke andre kunstnere finner dere spesielt interessante i dag?
Hold Mirandas armer og gyng henne

8.Hvordan vil dere beskrive det norske dansekunstfeltet i dag?
Følelse av forventning

Som pusten

9. Hvordan kan dansekunsten få et større publikum uten å miste sin kunstneriske integritet og eventuelle samfunnskritiske rolle?
Strekke seg ut- SE!

10. Hvis dere fikk oppfylt et ønske på vegne av dansekunsten, hva ville det vært?
HJERTE!

ØYNE!STORMEN 2013 har åpne prøver og forestillinger på Henie Onstad Kunstsenter tom 17. november