En bærebjelke i vårt aktive innsamlingsarbeide har vært videointervjuer med toneangivende dansekunstnere og andre betydningsfulle aktører fra etterkrigstiden og fram til Danseinformasjonen ble etablert i 1994.

70 informanter, hovedsakelig fra det frie feltet, har bidratt med sine historier. Intervjuene, som er fra rundt 50 minutter til næremer 3 timer lange, gir oss unike innblikk til den norske dansehistorien.

45 av intervjuene kan du se her: danseinfo.no/dansearkiv/intervju.html

informanter