Den 28. og 29. oktober arrangerer kompetansesenteret Nasjonalt seminar med dans som ressurs i eldre- og demensomsorg, i samarbeid med CODA, Bærum kulturhus og Dans i Nord- Trøndelag.

Helsedirektoratet vil at Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg skal se på dans som et verktøy koblet mot helse og omsorg. Danseinformasjonen har stilt leder Odd Håpnes 5 spørsmål.

Av Marianne Albers

Hvorfor tror du Helsedirektoratet synes at dans er viktig i helse- og omsorgsarbeidet?
I vårt oppdrag fra myndighetene står det at vi i Kompetansesenteret skal «dokumentere og utvikle sang, dans og andre kulturuttrykk i en helse- og omsorgsfaglig ramme». Dette tror jeg skyldes at Helse- og omsorgsdepartementet har sett at dans og bevegelse er grunnleggende for menneskelig aktivitet og mestring, og at dansen mobiliserer egne ressurser hos den som mottar omsorg. Videre viser nyere forskning at dans gir en helseeffekt som er knyttet til variert bevegelse og fysisk aktivitet – den skaper glede og fellesskap og bør innarbeides i helse- og omsorgsarbeidet.

Odd Hapnes foto Hattrem01Hvordan tenker du at dans kan være en sentral del i arbeidet ved Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg?
Vi ønsker å skape arenaer for spredning av kunnskap og kompetanse om dansens betydning – både som en egen verdi og dansens muligheter i et godt og framtids-
rettet omsorgsarbeid. Danseseminaret 28. - 29. oktober i Bærum Kulturhus der vi samarbeider med kulturhuset og CODA International Dance Festival, er en viktig del av dette arbeidet. Vi er opptatt av å ivareta både dansens egen verdi, og denne verdien brukt i omsorgsarbeidet for personer med sykdom og sansetap. Vi har også egen dansekompetanse i Kompetansesenteret gjennom at danseinstruktør Anna Hegdahl fra Dans i Nord-
Trøndelag
er engasjert i en deltidsstilling hos oss.

Hvordan kan senteret ivareta oppgaven fra Helsedirektoratet?
Vi gjør dette gjennom seminarer, presentasjon av forskning og gode tiltak på hjemmesida vår. Videre har vi igangsatt prosjekter for eksempel med rytmisk trening og musikk for personer med Parkinsondiagnose. Vi arbeider for å innarbeide sang, musikk, rytmisk trening og dans/bevegelse for eldre og personer med demensdiagnose og andre målgrupper. Vi driver også med forskning og forskningsformidling fordi det er behov for mer kunnskap om kunsten og kulturens betydning for helse.

Hva gjør dere i dag, og hvordan ser du for deg fremtiden?
Av større oppgaver, driver vi i dag et opplæringsprogram på oppdrag fra Helsedirektoratet, der opplæring i sang, musikk, rytmisk trening og dans/bevegelse gis til helse- og omsorgsarbeidere. Opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling, driver vi i et tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja en viktig faglig ressurs, og er engasjert av Kompetanse-
senteret. Dette opplæringsprogrammet inngår i Helsedirektoratets Kompetanseløft 2020, noe vi er veldig stolte over.

Når det gjelder framtida vil vi arbeide mer mot flere målgrupper som personer knyttet til psykisk helsevern, mennesker med utviklingshemming, rusforebygging – og barn og unge med behov for spesiell oppfølging. Målet er å få enda større forståelse for kunsten og kulturens betydning i samfunnet og i sterkere grad integrere disse fagområdene som en naturlig og livgivende del av alt omsorgsarbeid. Omsorgsarbeidet blir gjennom dette tilført nye krefter og vi vi får mer fornøyde pasienter, ansatte og pårørende – og et bedre samfunn!

Hvilket forhold har du selv til dans og dansekunst?
Jeg er glad i å danse, gjerne swing. Og jeg gleder meg over danseforestillinger, gjerne moderne dans, og har sett flere forestillinger for eksempel på Den Norske Opera & Ballett. Men også dansen i hverdagen på stuegolvet er jeg tilhenger av.

Mer informasjon om Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg finner du her: www.kulturoghelse.no

Her er mer informasjon og påmelding til seminaret i Bærum kulturhus den 28. og 29. oktober Nasjonalt seminar med dans som ressurs i eldre- og demensomsorg

Lenker:
Nasjonalt seminar med dans som ressurs i eldre- og demensomsorg
CODA
Bærum kulturhus
Dans i Nord- Trøndelag.


Portrettfoto: Hattrem