Israelske Batsheva Dance Company har blitt møtt med protester flere steder de har opptrådd. Her hjemme har AKULBI (Akademisk og Kulturell Boikott av Staten Israel) og Palestinakomiteen kontaktet en rekke kunstinstitusjoner og personer og oppfordret til boikott av forestillingene ved Bærum Kulturhus 11. og 12. november.

De hevder Batsheva er finansiert som en del av "Brand Israel"-kampanjen for å bedre landets omdømme ved å trekke oppmerksomheten bort fra okkupasjon og kolonisering av palestinerne. Andre igjen, mener at boikott av kultur ikke er riktig virkemiddel og at dialog er veien å gå. Danseinformasjonen har spurt kulturhussjef, Morten Walderhaug, ved Bærum Kulturhus tre spørsmål i forbindelse med reaksjonene.

Tekst og foto: Sigrun Drivdal Johnsen

Gjorde dere i Bærum Kulturhus dere noen tanker om dette gjestespillet i forkant av programmeringen?
Utgangspunktet vårt er at vi vurderer Batsheva Dance Company og koreografen Ohad Naharins verk blant det ypperste som skapes innen dansefeltet i dag. Hans posisjon er udiskutabel gjennom tre ti-år og det er umulig å overse hans betydning i dansehistorien. Bærum Kulturhus har hatt gleden av å presentere flere forestillinger av Naharin / Batsheva og registrerer en stor begeistring for hans kunstneriske arbeid blant vårt publikum.


Hva tenker dere om protestene og oppfordringene til boikott av Batshevas forestilling?
Vi respekterer at det finnes stemmer som velger å gjøre et kunstverk eller et ensemble til en
SiriogMorten.JPGpolitisk kampsak. Ytringsfriheten er en fundamental rett i et sivilisert samfunn. Imidlertid må det understrekes at Bærum Kulturhus eies og drives på vegne av Bærum kommune. Som offentlig forvaltning forholder vi oss derfor til Stortingets og eventuelt Utenriksdepartementets anbefalinger om hvordan norske institusjoner og borgere skal forholde seg til fremmede stater (i dette tilfelle - Israel). Det foreligger ingen anbefaling fra myndighetene om boikott av Israel.

Vil noen av disse reaksjonen påvirke fremtidig programmering på Bærum kulturhus?
Nei, det vil det ikke. Vårt prinsipielle standpunkt er det redegjort for ovenfor. Det er dessuten et spørsmål om kunstnere bør/kan gjøres til talspersoner for sine respektive regjeringer. Kunstnere, uansett hvor de arbeider og virker, bidrar til diskusjon og refleksjon i et samfunn. Hva ville vi tenkt dersom et norsk dansekompani på turné i utlandet ble stilt ansvarlig for den norske regjeringens forvaltning av hvalfangst, barnevernet eller petroleumsindustrien? Hvis kunsten og kunstnere fra ulike land skal stå ansvarlig for landets politikk og politiske situasjon rokker vi ved selve kjernen til kunstens eksistens - nemlig at den skal være autonom, det vil si fri.

Walderhaug anbefaler å lese hva kunstnerisk leder i Batsheva, Ohad Naharin, selv tenker om protestene i dette intervjuet utført av Danstidningen, august 2016.

 

Batsheva Dance Company gjester Bærum Kulturhus 11. og 12. november 2016 med forestillingen, Last Work. De har tidligere gjestet kulturhuset med foretillingene Horra og Shade21.

På bilde: Siri Leonardsen (Leder, Regionalt kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus) og Morten Walderhaug