Denne uken viser den fransk-algeriske danseren og koreografen Bouziane Bouteldja forestillingen Reversible på Operaen 1. og 2. februar. Forestillingen presenteres av TrAP (Transnational Arts Production) som har et flerårig samarbeid Den Norske Opera & Ballett om å bringe ny, internasjonal scenekunst til Oslo. Vi har spurt pressekontakt, Frida Rusnak, om hva TrAP arbeider med for tiden.

Tekst: Marianne Albers
Foto: TrAP/Gilles Rondot

Unknown-3.jpeg

1) Kan du si noe om hva TrAP er, og om kommende prosjekter?
TrAP er en kunstprodusent som jobber for mer mangfold i norsk kulturliv. Vi skaper kunstprosjekter, seminarer og workshops og jobber med å nå nye publikumsgrupper. Målet vårt er at kunstscenen skal gjenspeile den norske befolkningen bedre enn i dag, både på scenen, i salen og blant kulturarbeidere og ledere. Vi jobber med internasjonale kunstnere som krysser grenser, og norske kunstnere med minoritetsbakgrunn, og prøver å få fram historier og erfaringer som norsk kulturliv trenger flere av. Våren 2017 har vi temaet ”Plural Freedom”, og har prosjekter innen billedkunst, musikk, dans og litteratur. I løpet av våren skal vi undersøke hvilke friheter vi fortsatt må kjempe for, og hva som skjer når ulike friheter kommer i konflikt med hverandre i et flerkulturelt samfunn.

2) Dere har invitert danseren og koreografen Bouziane Bouteldja til Norge, kan du si noe mer om koreografen og bakgrunnen for dette samarbeidet?
Bouteldja er en helt spesiell danser og koreograf, og vi synes det er spennende å jobbe med ham fordi han forteller en historie vi ikke er vant til å se på scenen. Også har han et helt personlig danseuttrykk. Bouziane har bakgrunn fra b-boying, streetdance, samtidsdans og drama, og er leder for det franske kompaniet DANS6T. Her er han alene på scenen. Forestillingen tar opp flere temaer som er veldig relevante akkurat nå. Den handler om skam, frykt, opprør og frihet. Følelser vi alle kjenner igjen. Samtidig er det en personlig historie om å ta et oppgjør med de som har holdt ham nede, det å overvinne vold, seksuelle overgrep, religiøs undertrykkelse, og å komme sterkere ut på den andre siden.

Det begynte med at vi så etter kunstneriske impulser fra Europa som kommenterer friksjonen i det politiske landskapet akkurat nå – som handler mye om innvandring, nasjonalisme og identitet. Frankrike har en lang historie med migrasjon, der andre, tredje og til og med fjerde generasjons innvandrere ikke blir omtalt som franske. Hva skjer med samfunnet da? Bouziane kommenterer hvordan det er å være oppvokst i to kulturer, og det å måtte bære forventningener fra begge sider. Jeg tror denne forestillingen har muligheten til å engasjere og trekke med seg et ungt publikum som kjenner seg igjen, ikke nødvendigvis i hendelsene i Bouzianes historie, men i det å finne balansen mellom hvem du er og hvem samfunnet rundt deg forventer at du er. Det blir spennende å se hvem som sitter i salen.

3) Hvordan kan dansekunstnere bruke TrAP?
Hvis folk har gode produksjoner som de ønsker å utvikle sammen med oss kan de gjerne ta kontakt. Vi jobber ofte med prosjekter som tar opp tema som globalisering, migrasjon, identitet, og er spesielt interessert i prosjekter som prøver å utvide hvem kunsten er til for.

___________________________________________________________________________

Mer informasjon om TrAP her
Mer informasjon om forestillingen Reversible her