Åshild Thinn har tatt fatt på jobben som ny leder for Forum for nordnorske Dansekunstnere og vil legge til rette for gode møtepunkter for dansere, dansekunstnere og pedagoger i Nordland, Troms og Finnmark.

Med et geografisk område på 112 975 km² har hun med andre ord en stor jobb foran seg!

Tekst: Marianne Albers
Foto: Vegard Thinn, Thinnfoto

portrett_ashild.jpg
Du overtok som leder for Forum for nordnorske Dansekunstnere 1. januar i år, kan du si litt om hva den nye jobben din innebærer?
Å være leder for Forum for nordnorske Dansekunstnere handler blant annet om å legge til rette for gode møtepunkter for en fantastisk gruppe dansere, dansekunstnere og pedagoger som er spredt utover et stort geografisk område. Vi har medlemmer i Nordland, Troms og Finnmark og organiserer Proda i hele regionen, medlemsmøter, kurs, workshops og andre aktiviteter. Jeg sender ut medlemsmail, holder hjemmesiden oppdatert og sender ut informasjon i andre kanaler som f.eks facebook. Andre oppgaver er å skrive og behandle søknader fra medlemmer om reisestøtte, medlemsstipend og tilskudd til dansetrening.

Forum for nordnorske Dansekunstnere er en interesseorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere i Nord-Norge med rundt 60 medlemmer, hva jobber dere med for tiden?
Som nevnt organiserer FnnD Proda-samlingene i regionen. Maria Landmark er styremedlem i FnnD og Proda-ansvarlig, Hanna Tjelmeland Fause er nestleder i FnnD og sammen planlegger vi aktiviteter, behandler søknader og andre forespørsler fra medlemmer. Proda-samlingene fordeles mellom de tre fylkene, og vi forsøker å legge dem til dansefestivaler og lignende for slik å støtte opp om disse, samtidig som det er en god arena for å møtes for faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av de tre fylkene. En viktig sak det har blitt jobbet mye med de siste årene er behovet for jevnligere dansetrening enn det som arrangeres gjennom Proda-midlene. Kulturrådet har siden 2013 bidratt med midler til å kunne organisere ukentlig dansetrening i Tromsø men da det ble avslag på forrige søknad ser vi nå på nye måter å organisere dansetrening på og vi har akkurat fått på plass en ordning der medlemmer kan søke om tilskudd til dansetrening fra FnnD.

Det er mye spennende som skjer i dansefeltet i regionen; det produseres flere forestillinger lokalt som turnerer både i og utenfor Nord-Norge, Bodø biennale (en festival for dans og visuell kunst) ble arrangert for første gang i 2016, og i år arrangeres dansekunstfestivalen baredans.festival, før det blir ny biennale igjen neste år. Mange dansekunstnere flytter hjem til landsdelen etter endt utdanning, det er en veldig positiv utvikling og mye initiativ. Vår oppgave er å synliggjøre det som skjer og bidra til gode vekstvilkår for dansekunsten. Forumet ble etablert i 1989 og har i snart 30 år arbeidet for dansekunstneres interesser i de tre nordligste fylkene, det er kjempespennende å få være med å stake ut kursen videre.

Hvem kan ble medlem hos dere?
Alle dansere, koreografer og pedagoger med godkjent utdanning innenfor feltet eller som kan dokumentere 3 års arbeide med dans som hovedbeskjeftigelse, som bor, virker eller har tilknytning til Nord-Norge kan blir medlemmer. Vi har også støttemedlemsskap for studenter. Og andre som er interessert i dansekunst i regionen kan støtte oss ved å være "Venner av FnnD". Mer informasjon finnes på nettsiden vår fnnd.no

 

Les også Stillingsutlysning: Festivalleder Dansefestival Barents som har frist 1. juni 2017