Eldbjørg Bache-Mathiesen startet Eldbjørgs Ballett- og dansestudio i Moss i 1967, og hun har holdt det gående siden. Danseinformasjonen har intervjuet henne om hvorfor hun startet ballettskole og hvilke pedagoger som har vært viktige for henne. Gratulerer med 50-årsjubileum!

Tekst: Marianne Albers
Foto: Lise Guldbrandsen

Eldbjrg Bache Mathiesen foto Lise Guldbrandsen1
Gratulerer med 50-års jubileum for Eldbjørgs Ballett- og dansestudio! Hvordan startet det hele, og hva var det som gjorde at du ville opprette ballettskole i Moss?
Først og fremst var det min store lidenskap for dans som gjorde at jeg ville formidle den interessen til andre. Jeg har alltid hatt lyst til å arbeide med barn og unge. Etter intense og lærerike år på Den Norske Operas ballettskole og pedagoglinjen der, ble min retning å satse på undervisning i klassisk ballett. Den eksisterende ballettskolen i Moss skulle avvikles og det var da naturlig for meg å åpne en ny skole. I flere år pendlet jeg også til de andre Østfoldbyene Halden, Sarpsborg og Fredrikstad.

Kan du si noe om din egen danseutdanning, og hvilke pedagoger som har betydd mye for deg?
I min utdannelse ved ballettskolen i Oslo ble jeg introdusert for ballett-systemet Royal Academy of Dance (RAD). Jeg ble etterhvert en kvalifisert RAD-lærer, noe som innebar oppfølging av årlig kurs i London og her i Norge. Jeg ble tett fulgt opp av min lærer ved Operaens ballettskole Joan Harris. Hun var svært opptatt av at ballett skulle spres rundt i landet og var i mange år en person som fulgte opp oss RAD-pedagoger, og passet på at vi deltok i RAD-systemets utvikling. For meg ble hun en trygg ”klippe” som alltid kom med gode svar og løsninger når ”problemer” oppstod med driften av en nyetablert skole.

Trender og dansestiler har kommet og gått opp gjennom årene, kan du si noe om det?
Med en stadig voksende skole har det hele tiden vært viktig for oss å bringe nye dansestiler inn i undervisningen og følge med i tiden.

Har elevmassen endret seg? Hvilken kunnskap går de ut fra skolen med i dag, kontra tidligere?
Elevene ved skolen i dag har tilbud om daglig undervisning i danseformene jazz, moderne, klassisk ballett og hip hop. Alle danseformene har kvalifiserte pedagoger, noe som gjør elevene godt rustet for å ta videre valg innenfor dans.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For dybdeintervju fra Dansearkivet med Eldbjørg Bache-Mathiesen se her