I høst har en gjeng unge voksne mellom 15 og 20 år møttes ukentlig på Sentralen i Oslo for sammen å skape en samtidsdansforestilling. Nå er den straks klar og FORESTILLINGEN har premiere på Sentralen neste uke, torsdag 30. november. Vi har spurt koreografene og initiativtagerne Anne Kathrine Fallmyr og Heidi Jessen om å fortelle oss litt om prosjektet.


Foto: Tale Hendnes

Hva er Forestillingen?
- Det er et samtidsdans-konsept, som går ut på å skape en forestilling i samarbeid med ulike utøvere. Arbeidet skapes fra et definert utgangspunkt som interesserer kunstnerne og initiativtagerne, men arbeidet blir videre «offer» for en åpen prosess med de ulike gruppene og deres påvirkning som bidrar til det ferdige resultatet. Siden tidlig i høst har vi jobbet sammen med en fantastisk gruppe unge voksne. Alle har bidratt med å skape forestillingens materiale, som er bearbeidet og utforsket i samarbeid med koreografer, lys-, lyd- og kostymedesignere. Parallelt med forestillingsarbeidet, publiser vi en blogg som kan gi andre innblikk i prosessen.

 

Hva ønsker dere med dette prosjektet?
- Vi ønsker å utfordre egne kunstneriske metoder, uttrykk og prosesser gjennom en kontinuerlig koreografisk utforskning, samtidig som vi vil gi andre et reelt innblikk, erfaring og møte med samtidsdansen og dens mange muligheter. Vi var nysgjerrig på hvordan sammenslåingen av alles hoder kunne generere ideer vi ikke hadde kommet til dersom vi hadde jobbet selvstendig. Akkurat nå er vi midt i innspurten mot premiere, men straks den er overstått står det øverst på agendaen å finne ut hvordan dette prosjektet kan videreføres i fremtiden.

Unknown

Fallmyr og Jessen valgte å holde åpen audition for å invitere alle interesserte til prosjektet. De forteller at det primært var motivasjon og samarbeidsevne de så etter, for å kunne sette sammen en gruppe med ulike erfaringer som forhåpentligvis ville fungere godt. De ti unge utøverne har forskjellig bakgrunn og blandet erfaring med dans. Vi spurte deltagerne hvordan de har opplevd prosjektet og ikke minst hva de tenker om samtidsdans. Her er noen av svarene:

Hva er samtidsdans for deg?
Samtidsdans er:
Kunst
Uttrykk
Idioti
Tomrom
Nakent
Stress
Kraft
Skjørhet
Forvirring
Kostyme
Barfot
Oransje
Samtidsdans er, for meg, ein uttrykksmåte utan kjipe, teite rammer.
Alt er lov. Dei einaste begrensingane er det fysisk umoglege, som tyngdekraft eller ein konkret vegg, og sjølv ikkje det er begrensingar nok til å stoppe kunsten. Samtidsdans er kva me ser og kva me gjer, satt i ein kunstnarisk kontekst. Samtidsdans er meg, deg, oss, menneske.
Det er personleg, men likevel offentleg.
Det er individuelt, men likevel felles.
Det er alt, men likevel ingenting.

- Margrete S. Netland

 

Hvorfor hadde du lyst til å vere med på dette prosjektet?
Eg hadde lyst å vere ein del av dette prosjektet fordi eg har jobba litt med Heidi før og synest det var veldig gøy og inspirerande, og ville sjå korleis ting kunne utvikle seg. Eg synest konseptet verka kult og hadde lyst å utforske samtidsdans nærare saman med andre som har ulik erfaring.

Noko anna som drog oppmerksemda mi var at vi skulle få vere med å jobbe med scenografi, kostyme, lys og lyd samstundes som vi skulle jobbe fram eit fysisk materiale. Det synest eg høyrdes utruleg kjekt ut og eg ville gjerne få den erfaringa ettersom eg har lyst å fortsette med dette.

- Kristina Høydal


Hvordan har du opplevd prosessen fra starten og frem mot premieren i neste uke?
Det er vanskelig å huske hva jeg tenkte i starten av prosessen. Mest fordi det nå virker så åpenbart – selvfølgelig er det dette vi skal gjøre på scenen! Arbeidet med Forestillingen har blitt en del av hverdagen min. Hver onsdag i tre måneder har jeg kommet til Sentralen. Lært, prøvd ut, feilet og mestret. Jeg tror den største kneika å komme over, var å innse at hver enkelt publikummer selv bestemmer hva hen får ut av Forestillingen. Det er begrenset hvor mye jeg kan styre publikums tolkning av alt. Samtidig liker jeg det sånn. For da blir vår forestilling plutselig til hundre forskjellige forestillinger.

- Sara Tangenes

Se og les mer om de involverte og prosjektet her.