Håvard B. Øvregård er rådgiver i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og har siden 2011 jobbet med forebygging og håndtering av seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Danseinformasjonen har intervjuet ham i anledning seminaret "Diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet" som arrangeres den 14. februar, hvor han skal holde foredrag om blant annet hvilke erfaringer idretten har gjort i arbeidet mot seksuell trakassering.

Av: Ane Smørås (NoDa) og Marianne Albers (DI)
Foto: Geir Owe Fredheim, NIF

I det forebyggende arbeidet med seksuell trakassering og overgrep innførte Norges idrettsforbund (NIF) blant annet nye reviderte retningslinjer i 2010. Hva går retningslinjene ut på, og hvilken virkning har de hatt?
Retningslinjene gjelder hele norsk idrett, og gir en ramme for å reagere på oppførsel som ikke er akseptabel. Men retningslinjene tar også for seg "risikosituasjoner", og gir oss et grunnlag for å reagere også mot risikoatferd der dette blir reagert på.

Retningslinjene er et fundament for alt annet arbeid både med forebygging og håndtering av seksuell trakassering, og er grunnlaget for den utviklingen vi i de siste årene har sett i idrettens håndtering av temaet.


Havard vregard portrett 01Vårt felt utarbeider nå yrkesetiske retningslinjer. Hvordan kan vi få dansefeltet til å forholde seg til retningslinjene i jobbsituasjonen slik at de ikke bare blir instrukser på et papir, men retningslinjer som faktisk får betydning for arbeidskulturen i feltet?
Retningslinjer bør være referert til i arbeidskontrakter og avtaler, og slik kunne sanksjoneres enkelt. Retningslinjer som ikke fører til reaksjoner når de blir brutt har ingen effekt. Det er også avgjørende at noen har ansvar for å følge opp varslinger om brudd på retningslinjene.

Har idretten eksempler på hvordan man kan snu en ukultur og øke trenernes bevissthet rundt seksuell trakassering?
De fleste samfunnsområder har opplevd ukultur på dette området. Min erfaring er at en diskusjon om oppfølging av retningslinjene i trenerkollegiet fører til at det blir lettere for alle å gi tilbakemeldinger når ukultur skulle forekomme.

Gir NIF opplæring i å forebygge og avdekke ukultur og trakassering?
NIF arbeider aktivt opp mot særforbund og idrettskretser, og gjennom disse opp mot idrettslagene, for at de skal ta opp retningslinjene og temaet på møteplasser og i leder- og trenerutdanning. Siden 2011 har dette vært et prioritert område for NIF, noe som betyr at det har vært lett for idrettslag og andre organisasjonsledd i idretten å få råd og opplæring når de har etterspurt dette.

Hva kan private danse- og ballettskoler og utdanningsinstitusjoner gjøre for å sikre at trakassering ikke skjer hos dem?
Vedta retningslinjer, inkludere disse i kontrakter og avtaler med instruktører, ledere og utøvere, og sikre at det er noen som kan følge opp varsler om brudd på retningslinjene slik at dette får en konsekvens.

Har dere retningslinjer for hvordan utøverne seg i mellom skal forholde seg til hverandre?
Retningslinjene gjelder også for relasjoner og handlinger mellom utøvere.

Du sitter også i Europarådets ekspertgruppe på seksuell trakassering og overgrep. Hvordan håndteres disse problemene andre steder i Europa? Hva kan vi lære av dem når det gjelder forebygging og bevisstgjøring?
Generelt er dette et tema som i liten grad er tatt tak i. Unntaket er Storbritannia, der det er en egen organisasjon som særlig arbeider med å motvirke trakassering og overgrep i idretten (thecpsu.org.uk/). Der har de en struktur for forventninger og oppfølging av dette arbeidet som i stor grad sikrer at det blir tatt på alvor i det enkelte idrettslag. Den høye generelle standarden på området som man har fått til der er noe å se opp til for alle oss andre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om seminaret "Diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet"
Seminaret "Diskriminering og seksuell trakassering i dansefeltet" arrangeres den 14. februar kl 1800-2100 i Welhavens gate 1, Oslo. LES MER her

Seminaret arrangeres av forbundet Norske dansekunstnere, i samarbeid med PRODA-Profesjonell dansetrening, Skuespiller- og danseralliansen og Danseinformasjonen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her kan du lese NIFs veileder for seksuell trakassering og overgrep
Her kan du lese NIFs retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, og se filmer til bruk i forebyggingsarbeid.