- PRODA skal være relevant, samlende og inspirerende for hele dansefeltet, sier daglig leder Lene Hafstad. Lørdag 21. april blir det fest og feiring for jubilanten og de håper mange av dagens dansekunstnere kommer og feirer det unike treningstilbudet vi faktisk er så heldige å ha her i landet. Danseinformasjonen gratulerer!

Av: Marianne Albers
Foto: Elin Osjord

Gratulerer med jubileet! Kan du si noe om PRODAs utviklingen i løpet av disse årene, og kan du oppsummere de tre viktigste milepælene som har gjort PRODA til det det er i dag?
Tusen takk for gratulasjonen!

Gratis daglig trening (GDT, nå PRODA) ble stiftet i 1988 med 400 000 kroner i statsstøtte, etter at Norsk Ballettforbund (nå Norske Dansekunstnere) i lang tid hadde arbeidet for et treningstilbud for profesjonelle dansere. Året etter arrangerte GDT 299 klasser i klassisk, jazz og moderne samt to weekendkurs i Bergen og Trondheim. Nå forvalter PRODA nærmere 3 millioner kroner og i fjor arrangerte vi 487 klasser, workshops og andre faglige tiltak i en rekke danseuttrykk 18 forskjellige steder i landet. Flere av tilbudene var i samarbeid med andre aktører i danse- og scenekunstfeltet.

Lene
Det har skjedd en utvikling de siste 30 årene, og vi håper selvfølgelig at det har kommet alle brukerne til gode. Brukermassen vår er langt mer mangfoldig nå enn i 1988.

Det var mange endringer rett etter at jeg startet i en 50 % kontorlederstilling på GDT i 2004.  Året etter kom ny Stiftelseslov og GDT måtte tilpasses med nye vedtekter og mer selvstendighet. Så skiftet GDT navn til «PRODA profesjonell dansetrening», og digitaliseringen skjøt samtidig fart. Jeg ser fra gamle papirer at PRODA fikk operative websider i 2009. Merkelig å tenke på at det faktisk ikke er så lenge siden vi kom på internett. Nå består mye av jobben å være online – non stop.

PRODAs hovedvirksomhet er jo i Oslo, og jeg syns det var en milepæl da studio og kontor ble samlet i 2007. Nærheten til ansatte og brukere ble en helt annen.

Den regionale virksomheten i PRODA har økt i takt med at regionale kompetansesentre for dans har kommet til.  I 2011 innførte vi en ny modell der sentrene tok fullt ansvar for PRODA, også i forhold til økonomi- og arbeidsgiveransvar. Det syns jeg har vært en viktig utvikling.

Til slutt må jeg nevne opprettelsen av Skuespiller- og danseralliansen, og samordningen av deres faglige tilbud med PRODA. Det gir PRODA muligheter for styrke tilbudet betydelig framover.

Dansekunstnere trener på veldig mange forskjellige måter, hvordan sikrer PRODA at tilbudet dere har imøtekommer behovet for trening hos dagens dansekunstnere, nå og fremover?
Ja, dansekunstnere trener på mange måter i dag. Danseutdanningene i Norge blir stadig flere og mer ulike. I tillegg utdanner mange seg i utlandet. I fjor ble 140 nye unike brukere registrert på PRODA.

Vi er brukerstyrt, dvs at styret skal bestå av dagens dansekunstnere fra ulike dansefelt, danseyrker, alder og kjønn. Styremedlemmene velges demokratisk på årsmøte med virkeperioder på to år av gangen. Slik sikres det at PRODA er i takt med tiden og kjenner til brukermassen.

Styret har ansvaret for det faglige innholdet i timeplanene i Oslo. I de regionale avdelingene har PRODAs kontaktperson ansvaret. Alle PRODAs brukerne har mulighet til å gi ros og ris om tilbudet og pedagogene, og de kan anbefale nye pedagoger og treningstilbud. Vi opplever at det er dialog om utforming av tilbudene med brukerne i alle regionene og i Oslo. Avdelingene i PRODA samarbeider også internt om tilbud.

Vi har også hatt brukerundersøkelser opp igjennom årene, for å kartlegge behov og ønsker. Styret arbeider faktisk akkurat nå med en ny brukerundersøkelse som kommer i år. Alle PRODAs avdelinger samarbeider også stadig mer med andre aktører for å få et bredere og større tilbud. Det samarbeides med utdanninger, festivaler, kompanier, teatre, andre treningstilbud, Skuespiller- og danseralliansen mfl.

Vi fører fremmøtestatistikk, og ser nok tendenser til at brukerne shopper mer nå enn tidligere. De tar kun de klassene eller den workshopen de har interesse av. Brukerne har forskjellige behov, noen går på PRODA hver dag, andre kommer en gang i året.


Hva er bakgrunnen din og hva er din visjon for PRODA?
Min dansebakgrunn er fra Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett, via Bente Waastads jazzklasser, til Statens Balletthøgskole (1981-84). Jeg jobbet noen år som danser i blant annet revyer på Chat Noir og kulturprogrammet til OL på Lillehammer. Ved siden av etablerte jeg og drev to ballettskoler. Den ene skolen ble overtatt og utviklet videre av Louise Bother-By og er i dag Lillehammer og Gjøvik dansesenter. Jeg likte mange sider ved det å drive ballettskole. Jeg likte økonomi, administrasjon og næringsvirksomhet, i tillegg til å undervise og sette opp elevforestillinger. Derfor tok jeg utdanning i organisasjon og ledelse på Norges Handelshøyskole. En lederstilling på GDT var midt i blinken for meg når dansen begynte å sette spor i kroppen og det fysiske arbeidet måtte trappes ned.

Jeg tenkte nok ikke å bli i PRODA i så mange år, men det ble en spennende jobb med ting i endring.  Styret endres, kulturpolitikken endres, de økonomiske rammene endres, dansefeltet endres, driften endres osv.  Det er mange mennesker involvert og jeg syns det er veldig gøy å produsere noe sammen med andre.

Min første plan/visjon var å synliggjøre, profesjonalisere og utvide virksomheten samt oppnå annen finansiering enn kun statsstøtten.
 
Vi ansetter rundt 100 pedagoger hvert år og jeg har vært opptatt av at PRODA skal være en bra arbeidsgiver med et godt internt system og nettverk. Vi har regelmessig samlinger med alle regionale PRODA-ledere slik at PRODA bygges nasjonalt med felles system og varemerke.

PRODA skal være en faglig og god møteplass som skal inspirere og være nyttig for både dansere, pedagoger og koreografer som arbeider innenfor både tradisjonelle danseuttrykk og nyskapende dansekunst.

Styret og jeg diskuterer årlig mål, visjoner og handlingsplaner. Nå er vi i gang med å arbeide med en Strategiplan for PRODA med en visjon som sier at PRODA skal være relevant, samlende og inspirerende for hele dansefeltet. Dette synes jeg er en flott visjon for framtiden! Arbeidet med Strategi-planen skal presenteres på Jubileumsdagen lørdag 21. april – hvor vi skal feire 30 år med GDT/PRODA!

Vi håper mange av dagens dansekunstnere kommer og feirer det unike treningstilbudet vi faktisk er så heldige å ha her i landet.

_____________________________________________________________________________________

Her er mer informasjon om Jubileumsdagen
Her er mer informasjon om PRODA