«Det er gøy med festival da! Det er kult å henge en uke med de folka man har lyst til å henge med.» Det er kun få dager til Showbox og Danseinformasjonens Kamelia Javadi har dratt på befaring til Scenekunstbruket for å høre om hvordan det går med forberedelsene til den 14. Showbox-festivalen som finner sted i Oslo 3. - 8. desember.

Vi har spurt Ådne Sekkelsten som leder Scenekunstbruket om motivasjonen bak Showbox og om det er noen nye godbiter i år.

Adne01

 Av: Kamelia Javadi / Danseinformasjonen
Foto: Marianne Albers / Danseinformasjonen

Det nærmer seg festival, kan du si litt om hva Showbox er?
Showbox er en scenekunstfestival for barn og ungdom. Det kunstneriske innholdet er det viktigste, men fagseminarer, samtaler og diskusjoner beriker og belyser scenekunsten for barn og ungdom.

Det er både en åpen publikumsfestival og en bransjefestival. Det kommer representanter fra teater- og dansefeltet, men også arrangører, oppkjøpere, internasjonale delegasjoner og internasjonale gjestespill. Derfor kan vi si at det også er en internasjonal festival.

14. året Showbox arrangeres
Det er det 14. året Showbox arrangeres, og da er det ekstra gøy å tenke på at vi har klart å få relativ stor oppmerksomhet i utlandet også gjennom disse årene. Folk utenfor Norge har både lyst til å komme på festivalen og spille på festivalen. Så vi er stolte over å ha bygget en festival som har fått et godt rykte på seg gjennom disse 14 årene. Vi var på scenekunstplattformen Cinars i Canada for 2 uker siden, og da er det gøy å se at alle de norske forestillingene som ble spilt der også har spilt på Showbox.

Kult og nytt i år - Showbox Inclusive
Det som er kult og nytt i år er at vi har noe som heter Showbox Inclusive. Det betyr at det er flere kompanier som spiller i byen under samme tid som Showbox, men som vi ikke har hatt kapasitet til å ta inn i programmet. Vi har altså ikke programmert forestillingene, men kunstnerne selv ønsker å spille i byen under festivalen slik at de kanskje også kan tiltrekke seg Showbox-publikummet. Det er veldig positivt for oss at mange kunstnere ønsker å vise frem forestillingene sine på festivalen. Man får derfor noen ekstra godbiter med i Showbox-pakka i år!

Hvordan går det med forberedelsene?
Jo, det går bra! Programmet er klart, men det dukker plutselig opp noen kontrabeskjeder eller avlysninger som må erstattes. Vi gleder oss masse til festivalen er i gang 3. desember!

Hvordan blir de ulike forestillingene valgt ut til festivalen?
Forestillingene blir valgt ut av oss på Scenekunstbruket. Jeg ønsker ikke at én sitter å kuraterer hele festivalen. Vi ønsker en bred faglig stab som er involvert i programmeringsprosessen.

Det søkes mellom 70-100 forestillinger inn i Scenekunstbrukets repertoar hvert år, og vi får tips fra alle deler av landet om produksjoner. I tillegg er vi en del ute og reiser for å se forestillinger på andre festivaler. Det gjør at vi får en god oversikt over hva som rører seg i scenekunstfeltet, og hjelper oss i programmeringsfasen til festivalen.

Kan du si noe om spillestedene under Showbox?
Målet med Showbox har vært å vise frem all den gode scenekunsten som produseres for barn og ungdom, samt å få til et samarbeid med de ulike institusjonene og scenene i byen. Noen av institusjonene har allerede forestillinger for barn og ungdom som spiller i festivaluken, og da inngår vi billettsamarbeid, mens der det er ledig kapasitet kan vi programmere «våre» forestillinger. Vi er veldig glad for å ha gode samarbeid med dem.

Black Box teater er hovedarena, men det spilles rundt omkring i hele byen: Dansens Hus, Sentralen, Teater Manu, Rom for Dans, Cafeteateret, Det Norske Teatret, Dramatikkens hus, Vega Scene og Salt Arena.

Hva var hovedmotivasjonen for å starte en festival som Showbox?
Scenekunstbruket produserer ikke forestillinger selv siden vi skal være uhilda. Da vi startet opp i 2005 hadde vi ikke vår egen arena eller møteplass hvor alle kunne møtes. I starten kalte vi Showbox en arena for scenekunst, men den ble fort omdøpt til en festival. Målsettingen med Showbox i starten var at programører rundt i landet kunne komme på en festival hvor de så forestillinger og ble inspirert av scenekunsten. Ikke nødvendigvis som et kjøpemarked, men heller at de skulle få et innblikk i det som foregikk på scenekunstfronten når de selv skulle programmere. Etterhvert tok det av fordi det ble en festival som mange ønsket å bli med på. Vi programmerer ikke forestillinger med tanke på at det nødvendigvis skal kjøpes opp, men fordi vi mener det er viktig at så mange som mulig får oppleve forestillinger med god kvalitet. Vi er også opptatt av å skape en kul og gøy festivalopplevelse med sosiale arrangementer i tillegg til forestillingene.

Det er ikke flust av scenekunstfestivaler for barn og ungdom så det var fint å kunne skape en festival med fokus på at barn og ungdom skal få fine scenekunstopplevelser.

Tanken er også å skape en arena hvor det er dialog og refleksjon rundt kvalitet på scenekunsten, og hva den kan innebære og gjøre for barn og ungdom. På den måten kan vi skape noen felles referanserammer og få et felles språk om kvalitet.

Også er det gøy med festival da! Det er kult å henge en uke med de folka man har lyst til å henge med.

Adne02

Kan du si noe om hva Scenekunstbruket gjør utenom å arrangere Showbox?
Showbox er en festival som Scenekunstbruket jobber med hele året (naturligvis ikke like mye som disse siste ukene), og som ikke er støttet økonomisk fra noe annet sted. Det innebærer blant annet å se forestillinger hele året. Vi har et stort nettverk som gjør det mulig for oss å koble alle delene sammen til en stor festival, og som på en måte blir hjertet av Scenekunstbruket.

Ellers gjør vi en god del forskjellig. Scenekunstbruket er den største formidlingsinstitusjonen for scenekunst for barn og ungdom i Norge. Det er viktig for oss å være et kompetansesenter hvor kunstnerne kan komme til oss for råd og hjelp hva gjelder scenekunstfeltet. Vi har et nettverk av arrangører, blant annet fylkene som er medlemmer hos oss, og hvor vi bistår med å kvalitetsvurdere scenekunstproduksjoner. For eksempel søker kompanier inn sine produksjoner og vårt kunstneriske råd vurderer dem.

Vi har også SPENN-midler som er for produksjonsstøtte og tilretteleggingsmidler for scenekunst. Der sitter det et fagutvalg som vurderer søknader og fordeler midler.

SUS – Scenekunstbrukets unge stemmer
Ungestemmer.no er et prosjekt som Scenekunstbruket driver. Det startet som en redaksjon med unge skribenter på Showbox, og nå er det flere redaksjoner rundt i landet. Poenget er å få et korrektiv for oss voksne som sitter og velger ut forestillinger for barn og ungdom. Ofte ser jo de annerledes på en del ting enn oss voksne. Det er et veldig nyttig blikk å ha med for oss i arrangeringen av Showbox. For noen år siden hadde vi en forestilling som mange voksne bare ristet på hodet av, men hvor de unge hadde en kjempefin opplevelse hvor de følte at noen endelig forstod hvordan de hadde det i skolegården.

De er en ivrig og dyktig gjeng som følger forestillingene, og som skal skrive refleksjoner, anmeldelser og blogge rundt festivalen. (www.ungestemmer.no)

To EU-prosjekter
I tillegg er vi partner i to ulike EU-prosjekter. Det ene prosjektet heter Teen Ambassadors hvor vi undersøker hvordan vi kan få ungdom mer engasjert i dans og teater og hvordan de reflekterer over det de ser. Prosjektet skal også undersøke hvordan man kan gjøre ungdom i stand til å være deltagende i programmeringsfasen i samarbeid med kunstneriske ledere og lignende.

Det andre EU-prosjektet heter PUSH, og handler rett og slett om å pushe grenser og undersøke viktige temaer i scenekunsten for de unge. Vi inviterer kunstnere inn til laboratoriearbeid om temaene. Her har det blitt undersøkt hvordan man skal behandle, for eksempel, migrasjon når man spiller for barn og unge. Kjønn og seksuell identitet er et annet tema, og det siste er «protection» eller «over protection». Beskytter vi barna våre for mye og hvordan kan scenekunsten utforske det? Begge disse EU-prosjektene vil fortsette inn i en ny fase i tre nye år.  

KLODEN-prosjektet
KLODEN-prosjektet er en gründervirksomhet som vi i Scenekunstbruket har startet. Her er målet å etablere et programerende scenehus med prøvesaler, kontorfellesskap for scenekunstfeltet og et sted barn og ungdom føler seg velkommen. Vi har fått doblet støtten fra Oslo Kommune så fra 2019 kan KLODEN-prosjektet skilles tydeligere fra Scenekunstbruket og få enda mer fokus.

Ellers jobber vi jo på Scenekunstbruket også politisk for å øke statusen og midlene til scenekunstfeltet for barn og ungdom.

Det er så mye at jeg husker ikke alt jeg! Vi er bare 5 årsverk som jobber med alt dette så det er nok å holde fingrene i!

Adne03

Kulturmeldingen ble lansert forrige uke og der ble det lagt vekt på at barn og unge er en viktig målgruppe som skal kunne oppleve kunst av høy kunstnerisk kvalitet. Hva slags inntrykk får du? Føler du at meldingen peker i en viss retning?
Jeg liker godt at det er en ideologisk overbygning på hvorfor vi skal ha kunst og kultur i dette landet, og jeg synes Trine Skei Grande formulerer og definerer det godt.

Det er positive elementer om barn og ungdom i den nye kulturmeldingen. Noe som utpekte seg var dette med at det skal være kunst for kunstens skyld, det skal oppleves, altså at det ikke nødvendigvis er noe instrumentelt. Det er fint at kunsten kan finne hengeknagger i læreplanen, men kunsten skal oppleves og behandles på samme måte som når vi går og ser kunst. Alle folk er folk.

Det positive for oss, og som vi skal prøve å vise og formidle gjennom vår virksomhet, er blant annet å bygge sterke nasjonale fagmiljøer og samle miljøene. Vi er ikke bare opptatt av én kvalitet, men av kvaliteter, diskusjoner om kvalitet, samt å definere kvaliteter. Det at det trengs nasjonale overbygninger som kan jobbe på tvers av fylkesgrenser og kan fungere som en samlende enhet er også viktig. Det mener jeg vi er et veldig godt eksempel på og har fått til. Uten at det skal være sentralisert, men heller en distribuert modell hvor alle i nettverket er like viktige og at vi holder i nettverket på en måte som kan koble folk sammen.

Mangfoldsaspektet synes jeg er godt at de understreker spesielt med tanke på den regjeringen vi har nå. Det er godt at representativiteten nevnes uten at det blir instrumentelt, men noe man faktisk tenker aktivt på hele veien. Slik som med KLODEN-prosjektet som vi ønsker å etablere i Groruddalen, da kan vi ikke bare benytte oss av de gamle nettverkene som vi kjenner fra før av, vi må søke nye nettverk slik at vi kan gi noe tilbake som er representativt.

Har dere et mangfoldsfokus i Showbox også?
Vi tenker på det hele veien, men det er vanskelig. Jeg synes ikke programmet vårt er balansert nok, men vi har fokus på det. Vi oppsøker aktivt andre miljøer for å utvide perspektivet og festivalprogrammet. Jeg mener at hele kunst- og kulturfeltet har mye å gå på hva gjelder mangfoldsperspektivet. Her har vi alle en stor jobb å gjøre.

Når du snakker om mangfold, snakker du om det som vises på scenen? Hvordan er det med publikum?
Vi kontakter og inviterer skoler over hele Oslo og det er gratis for skoleelever og barnehager, og slik det ser ut nå vil vi komme til å ha et godt sammensatt publikum.

Og likestilling er vi god på! Det ble gjort en undersøkelse i fjor i samarbeid med Balansekunst og Kulturtanken hvor de gikk igjennom alle Showbox-programmene helt fra 2005 til nå. Tallene viste at vi har hatt 49% menn og 51% kvinner i og rundt produksjonene.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Showbox-festivalen arrangeres fra 3. - 8. desember, les mer om festivalen her.

Showbox1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamelia Javadi er faglig konsulent og nyansatt på Danseinformasjonen i en ettårig stilling. Kamelia danser i Tabanka Dance Ensemble og underviser i blant annet cubansk salsa og hip-hop. Javadi har en master i filosofi fra Universitet i Oslo.