Forum for nordnorske Dansekunstnere (FNND) feirer 30 år i 2019 og fra 7. – 11. august markeres dette med en jubileumsfestival i Tromsø. Danseinformasjonen har stilt FNNDs leder Åshild Thinn tre spørsmål om historikk, visjoner og festivalen.


Av Sindre Jacobsen


Hva er de viktigste sakene FNND har fått til siden starten i 1989?
Siden FNND startet i 1989 har det skjedd en enorm utvikling og vekst i dansefeltet i Nord-Norge. FNND har i alle disse årene vært en viktig samlende organisasjon i en langstrakt landsel. Gjennom jevnlige PRODA-samlinger, workshops og møtepunkt for dansekunstnere i landsdelen har FNND skapt et kraftsenter for dansekunstens utvikling i nord. Dansefeltet i Nord-Norge oppleves som raust, inkluderende og med en enorm drivkraft for å få ting til å skje. Festspillene i Nord-Norge, i Harstad, var tidlig en viktig arena for å synliggjøre dansen i det lokale nordnorske kulturmiljøet, i tillegg ble den gjort synlig for de større organisasjonene. Etter hvert har flere festivaler og organisasjoner vokst fram og blitt viktige møtepunkt og samarbeidspartnere for FNND. Dansearena nord, DanseFestival Barents, RadArt, Bodø Biennale/BareDans er noen av disse, og ved å være tett på miljøet og det som rører seg i landsdelen har FNND bidratt til utvikling og vekst for dansefeltet.

Interimstyret som stiftet FNND i 1989 bestod av Ada Einmo Jürgensen, Solveig Leinan Hermo og Marianne Nordnes. Første styreleder var Sally Parkinson. Alle disse 4 er fortsatt aktive medlemmer av FNND, og arbeider fortsatt med og for dansen i Nord-Norge. Samtlige kommer til å delta på Jubileumsfestivalen.

Nyutdannede dansekunstnere tar kontakt med FNND og ønsker å melde seg inn, og får slik raskt et nettverk og en støtte i ryggen når de skal etablere seg. Det å skape en arena der dansekunstnere fra hele landsdelen på tvers av generasjoner, disipliner og arbeidsfelt kan samhandle er kanskje noe av det viktigste FNND gjør. FNND mottar driftstilskudd gjennom den nordnorske kulturavtalen, dette gir stabilitet og er en stor tillitserklæring i forhold til det arbeidet som til nå har blitt gjort. I en langstrakt landsdel har muligheten til å kunne søke reisestøtte for å delta på PRODA, møter og andre arrangementer har vært viktig for å knytte miljøet sammen.


aashild fnnd
Fra PRODA-samling i Hammerfest under DanseFestival Barents 2018. Åshild Thinn i midten sammen med Mathilde Caeyers (t.v.) og Maria Landmark (Prodaansvarlig i PRODA Nord) (t.h)
Foto: Jamie M. Bivard

Hvor går veien videre med arbeidet til FNND?
FNND arbeider videre med å styrke vilkårene for dansekunsten og for dansekunstnerne i nord. Sammen står vi sterkere og har mulighet til å påvirke kulturpolitikk, samt gi dansekunsten viktige vekstvilkår på veien videre. I løpet av disse 30 årene har vi knyttet til oss mange gode samarbeidspartnere innenfor kunst og kulturfeltet, og nettopp samarbeid og fellesskap er viktige stikkord for arbeidet videre. Et av våre viktigste mål er å synliggjøre dansen, og Jubileumsfestivalen blir en viktig arena i dette arbeidet.


Hva kan vi vente oss på festivalen?
Ideen med å arrangere Jubileumsfestival handler som sagt om fokuset på å synliggjøre nordnorsk dansekunst. Under Jubileumsfestivalen inviterer vi til trening, faglig utvikling, forestillinger og feiring. Publikum vil i løpet av festivalen få mulighet til å oppleve dansekunst fra ulike perspektiver. Rykende fersk, kortreist dansekunst i byrommet. En sniktitt på Intakt dansekompani/Mathilde Caeyers' debutforestilling «Eksogen» som har premiere på Tromsø kulturhus 31. august. Maya Mi Samuelsen viser forestillingen «Mitt opprør mot oppdritt» som gjorde stor suksess under premieren på Vårscenefest i Tromsø i mai i år. Thomas Voll viser utdrag fra sin kritikerroste forestilling «When boys cry». Det blir temakveld på ærverdige Verdensteateret, Norges eldste kommunale kino som fortsatt brukes til å vise film. Her blir det visning av nordnorsk dansefilm av Stellaris DansTeater og Elle Sofe Sara, i tillegg blir det panelsamtale med et historisk blikk på dansekunsten i Nord-Norge. Mye å glede seg til altså! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Jubileumsfestival i Tromsø 7-11. august!

Les mer om både Forum for nordnorske Dansekunstnere og festivalen her: fnnd.no


Les også intervju her med Åshild Tinn fra 2017 da hun tiltrådte stillingen som leder av Forum for nordnorske Dansekunstnere.