For å synliggjøre norsk dansekunst laget Danseinformasjonen i 2013 en video-collage med et utvalg norske koreografer og kompanier.

Det er laget en DVD av videoen med en tilhørende informasjonsbrosjyre hvor man kan lese om de ulike kompaniene/ koreografene og finne navn på alle som er med. Danseinformasjonen registrerte 161 norske kompanier, koreografer og produksjonsenheter i 2013, så dette er et lite utvalg, og vi kommer til å gjenta prosjektet.

ENGLISH: 33 Norwegian Choreographers and Companies
In order to promote Norwegian dance artists Dance Information Norway has created a DVD video collage with 33 Norwegian choreographers and companies. In addition we have produced a booklet where you can find information about all the choreographers and companies.
In 2012 Dance Information Norway registered 132 Norwegian choreographers and companies so this is only a small selection.
The booklet and DVD is free. To order please contact us on: post@danseinfo

33-cover 

Danseinformasjonen på papir kom siste gang ut i desmber 2012. Den første utgvaen ble utgitt i november 2007 da vi flyttett inn i Dansens Hus og skiftet navn (fra Senter for Dansekunst). Folderen som før het Dans (og før det igjen Nyhetsbrevet), het for enkelhets skyld nå det samme som oss; Danseinformasjonen.

Folderen var vårt alter ego på papir som kom ut 6 ganger i året og det var gratis å abonnere på den.  

Arkiv

06-2012
05-2012

04-2012
03-2012
02-2012
01-2012

06-2011
05-2011
04-2011
03-2011
02-2011
01-2011

06-2010

05-2010
04-2010
03-2010
02-2010
01-2010

06-2009
05-2009
04-2009
03-2009
02-2009
01-2009

06-2008
05-2008
04-2008
03-2008
02-2008
01-2008

01-2007

Danseinformasjonen arbeider med å registrere alle spilte forestillinger i Norge fra og med januar 1995. Vi registrerer også norske forestillinger på turné i utlandet.

Informasjonen legges inn i en spesiallaget database, og vil være tilgjengelig for alle. Her vil man kunne se hvilke forestillinger som er spilt når, - hvem som var koreograf, dansere, lysdesigner, osv. Det vil bli mulig å søke på kompani, år, navn, ord i tittel , m.m.

Rent bortsett fra at databasen vil ha dansehistorisk verdi, for eksempel med tanke på å fungere som data for danseforskning, tror vi dansemiljøet vil ha stor glede av å bruke den. Som kildemateriale bruker vi Senter for Dansekunsts ”Nyhetsbrevet” fra 1995 til 1999, og deretter ”Dans” og våre nettsider. Så langt har vi lagt inn informasjon fra 1995 til 2002, samt 2007. Etter hvert vil det også bli lagt inn innformasjon om faglige forum, Danseriske samtaler, workshopper, og video- og filmfremvisninger.

Databasen vil være tilgjengelig her om kort tid.
 

Boken Bevegelser - Norsk dansekunst i 20 år er initiert av Danseinformasjonen og utgitt i samarbeid med Skald forlag i november 2016. Norsk dansekunst har gått gjennom en vesentlig utvikling de siste tiårene, både når det gjelder omfang, mangfold i uttrykk og infrastruktur. I denne antologien skildrer 17 ulike stemmer aspekter ved utviklingen de siste 20 årene. Gjennom bokas fire deler – estetikk, kulturpolitikk, profesjon og utdanning og dans i offentligheten – får leseren god innsikt i den deler av den norske dansekunstens bredde og historiske utvikling. Redaktør er Sigrid Øvreås Svendal som har doktorgrad i dansehistorie og er faglig rådgiver hos Danseinformasjonen.

Bla i boka her: skald.no/utgjevingar/bevegelser

BOKEN KAN ER TIL SALGS HOS DANSEINFORMASJONEN ELLER DER DU VANLIGVIS KJØPER BØKER

BOKAS BIDRAGSYTERE:
Chris Erichsen
/ musiker, filmskaper, frilans kritiker og skribent
Christina Lindgren / kostymedesigner og scenograf, professor i kostyme ved Kunsthøgskolen i Oslo
Dag Johan Haugerud / forfatter, filmregissør og bibliotekar
Hild Borchgrevink / musikkritiker i Dagsavisen og redaktør for Scenekunst.no
Ine Therese Berg / teaterviter, skribent og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Janne-Camilla Lyster / danser, koreograf, forfatter og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen
Kenneth Flak / danser, koreograf og komponist
Kim Hiorthøy / tegner og musiker med mastergrad i koreografi fra Danshögskolan i Stockholm, har bidratt med illustrasjoner til boka
Margrete Kvalbein / dansekunstner, skribent, veileder og teologistudent
Marie Nerland / kunstner, kurator, skribent og redaktør
Per Roar / koreograf, doktorgrad fra Kunstuniversitetet i Helsinki
Sidsel Pape / danseviter, dramaturg og skribent, mastergrad i dansevitenskap fra NTNU
Sigrid Røyseng / sosiolog, professor og faglig leder for bachelor studiet i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI
Sigrid Øvreås Svendal / doktorgrad i dansehistorie fra Universitetet i Oslo, redaktør for boka og faglig rådgiver i Danseinformasjonen
Sindre Jacobsen / bilderedaktør for boka, informasjonsansvarlig i Danseinformasjonen
Siren Leirvåg / teaterviter og universitetslektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
Snelle Ingrid Hall / danser, koreograf, teaterviter og førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen
Solveig Styve Holte / arbeider med dans og koreografi, mastergrad i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen
Tone Pernille Østern / dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk ved Program for lærer-utdanning, NTNU
Venke Marie Sortland / dansekunstner og skribent, utdannelse fra Skolen for Samtidsdans og UIO, pedagogikk

Med antologien Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år håper Danseinformasjonen å bidra til å øke bevisstheten om den historien vi er en del av. Vi har et sterkt ønske om at boka kan inspirere og gi økt kunnskap om den norske dansekunsten i både fortid, samtid og fremtid.

Antologiens 18 forfattere har levert artikler i forskjellig lengde og format, men hvor alle belyser dansekunstens utvikling de siste 20 år. Antologien tar for seg det frie feltet, og sjangermessig ligger hovedvekten på samtidsdansen. Både den danseinteresserte og den generelt kunstinteresserte vil finne relevante artikler i denne utgivelsen.

BEVEGELSER_COVER_hires_RGB.jpeg
Bokomslag: Steffi Lund i USANNSYNLIG (2010).
Foto: Elisabeth Kjeldahl Nilsson