De to nettsidene danseinfo.no og scenekunst.no fikk midler (kr. 100 000) fra Norsk kulturråd for 2007 for å anmelde - og dermed være et speil - for den frie scenekunsten. 

Prosjektet ble ikke videreført i 2008 da det ikke ble bevilget midler

Kritikere i 2007:

Elisabeth Leinslie

Elisabeth Leinslie er teaterviter med masteroppgave om performance og dramaturgi. For en del lesere vil Elisabeth Leinslie også være kjent som anmelder i Dagsavisen og i Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. Leinslie er medforfatter av boken Scenekunst Nå- Teaterscenen som arena for samtidskunsten som kom ut i høst.

Sidsel Pape

Sidsel Pape (39), danseviter og høyskolelektor i dans i Tromsø. Hun er utdannet dansekunstner i Nederland, og har mastergrad ved Nomadsprogrammet ved NTNU i Trondheim.

Thor Sannæss

Thor Sannæss (46) har studert teatervitenskap og litteratur ved Universitetet i Oslo, og har lenge vært opptatt av samtidsdans. På 1990-tallet var Thor dansekritiker i Morgenbladet.

 

Idun Haugan

Idun Haugan er frilansjournalist og journalistlærer og har vært dansekritiker i Adresseavisa siden slutten av 1990-tallet. I 2007 fikk hun også Statens Kunstnerstipend for å videreutvikle seg på dansekritikerfeltet. Idun anmelder i hovedsak dans i Trondheim for oss.

Sigurd Ziegler

Sigurd Ziegler er 23 år gammel, har studert teatervitenskap ved Universitetet i Oslo, og er nå bachelorstudent i sosiologi. Han er interessert i scenekunst i bred forstand, både fra et teoretisk og et praktisk ståsted.