Etter at Geir Gulliksen holdt foredrag under seminarrekken for journalister, kritikere og redaktører spurte redaktør i magasinet K, Kristin Valla, sporenstreks forfatteren om å få lov til å trykke teksten i forbindelse med en lang artikkel om dans som skulle på i aprilnummeret.

I essayet Sett utenfra, Sett innefra. Om hva bevegelse betyr, som dere kan lese her, spør Gulliksen blant annet:

 

"Men det mest interessante er likevel hva det er som får en bevegelse til å virke signifikant, full av betydning, levende, interessant, ny. Kommer det innenfra, fra danserens tilgang på sine egne erfaringer? Kommer det utenfra, fra det vi ser rundt oss, eller fra en opplevelse av hva som gjelder akkurat nå i nyere dans? Eller kommer det fra den som ser på, fra tilskuerens tilgang til egne erfaringer gjennom det danseren er i stand til å vekke? Ja, og ja, og ja. Svaret er at vi ikke helt vet."

Mer informasjon og oppsummeringer av andre bidrag i seminarrekken kan leses her:

Sammen med Cecilie Lindemann Steen og Janne Camilla Lyster snakker Gulliksen i forlengselsen av disse spørsmålene under Danseinformasjonens seminar under Codafestivalen, 29. september. Seminaret vil være åpent for alle.