I Danseinformasjonen ser vi nå endringer etter å ha samlet inn informasjon om danseforestillinger siden 1995 og to historiske dokumentasjonsprosjekter som har utviklet vårt fundament.


Dansekalenderen på nett
Hver danseforestilling som registreres hos oss blir lagt inn i en database som igjen blir til Dansekalenderen på våre nettsider. Kalenderen gjør at vi til en hver tid har muligheten til å vise all forestillingsaktivitet av norske kompanier/koreografer i Norge og på turné i utlandet. Samtidig kan vi med forestillingsbasen hente ut statistikk fra det norske dansefeltet helt tilbake til 1995, da vi først begynte å informere om forestillinger.

Til sommeren vil vi gjøre hele basen søkbar på våre nettsider. Det betyr at vi tilbyr et verktøy der man lett kan hente ut informasjon bl.a. om en dansers, koreografs eller et kompanis aktivitet fra 1995 og frem til i dag. I basen har vi lagt inn den informasjon vi har mottatt eller hentet ut fra andre kanaler. Vi er klar over at det kan være både mangler og feil i våre data, og vi vil, når den tid kommer, oppfordre alle til å gi oss tilbakemelding  om dette så vi får kvalitetssikret våre data om den norske dansekunsten.

Vi vil også presisere at det er veldig viktig at dere alltid leverer så mye og riktig informasjon om forestillinger som mulig. Alle medvirkende er like viktige for at historien skal kunne blir bevart på best mulig måte. Ikke minst er hver enkelt spilledato og hvert spillested av stor betydning, fordi det er her vi kan telle den norske forestillingsaktiviteten, både i Norge og i utlandet. Og som kjent øker denne for hvert år.

Vi har allerede levert statistikk til Kulturdepartementet ved flere anledninger, nå sist til den kommende strategien for profesjonell dansekunst i Norge for perioden 2012 - 2015.


Dansearkivet på nett
I to treårige prosjekter har vi har arbeidet med å dokumentere den norske dansehistorien. I alt 67 videointervjuer av dansekunstnere som var toneangivende i perioden 1945 - 95 er foretatt, og kunstneres private arkiver er samlet inn og digitalisert. Materialet består så langt av til sammen 5 800 objekter; filmede intervjuer og forestillinger, lydopptak og fotografier, avisartikler, kritikker, dokumenter, program og plakater. Vi jobber med å legge dette inn i forestillingsdatabasen, som har blitt utvidet til et større arkiv for den norske dansehistorien; Dansearkivet. Når dette materialet så smått blir tilgjengelig rundt sommeren, vil vi kunne tilby en unik synlighet av den norske dansehistorien og ikke minst et grunnlag for forskning i en forholdsvis ung kunstart.

I Danseinformasjonen er vi meget stolte av å ha fått dette til. Vi vet at det helt sikkert vil dukke opp feil og mangler, og vi ber på forhånd om tålmodighet, for dette er et nitidig arbeid. Vi kommer aldri til å slutte med å dokumentere dansehistorien, men med denne nysatsingen diskuterer vi nå å avslutte Danseinformasjonen på papir fra og med 2013 og heller konsentrere oss fullt ut om informasjonsflyt på våre nettsider.