Danseinformasjonen tilbyr utdanningsinstitusjoner et dansehistorisk foredrag som tar for seg norsk dansehistorie i perioden fra ca 1915 og frem til dags dato.

Dansehistoriker Sigrid Ø. Svendal synliggjør i dette foredraget de mange pionererene som har preget og utviklet norsk dansehistorie. Det vises materiale fra Dansearkivet i form av fotoer, omtaler, intervjuer og videoer. Foredraget avsluttes med en minidokumentar med mange toneangivende dansekunstnere. Foredraget og minidokumentaren tar ca to timer. Det er også mulig å få «spesialdesignet» historiske foredrag.

Danseinformasjonen tilbyr foredraget vederlagsfritt til utdanningsinstitusjoner. Ta kontakt ved interesse.

Andre organisasjoner og institusjoner som er interessert i dette foredraget kan kontakte Danseinformasjonen for mer informasjon og pris.

Ta kontakt: post@danseinfo.no

dansehistorie
Aase With i Ilddråpen 1980. Koreograf: Sølvi Edvardsen • Foto: Mona Gunderse