Danseinformasjonen ønsker å få dansekunstens verdifulle historie fram i lyset. I arbeidet med Dansearkivet har vi fått et unikt innblikk i den norske dansehistorien som er imponerende og mangefasettert. Det er historier om stå-på-vilje og modige kvinner, men også om vennskap og intriger. Alle disse fantastiske historiene er dokumentert blant annet i arkivets fotosamling – som vi ønsker å dele med deg! For å kunne publisere foto fra nyere tid trenger vi samtykke fra involverte aktører, en jobb vi allerede er i gang med. Vi har blant annet nylig fått samtykke til publisering av fotos fra koreograf Lise Ferners arkiv, så nå kan du kose deg med bildene og historiene bak – vi gleder oss til å kunne vise mer.

Steffi Lund01
På bildet: Steffi Lund fra Lille Heidelberg, koreografert av Lise Ferner. Premiere på Månefisken i Oslo i 1993. Foto: Mona Gundersen

Martin og Snelle01
På bildet: Martin Slaatto og Snelle Hall fra Lille Heidelberg, koreografert av Lise Ferner. Premiere på Månefisken i Oslo i 1993. Foto: Fra videoopptak av forestillingen.

Snelle Hall og tekopper01
På bildet: Snelle Hall fra Hvis du rører ved mitt hjerte koreografert av Lise Ferner. Premiere på Det Åpne Teater i 1994. Foto: Mona Gundersen.

 Anna og Dan01
På bildet: Anna Hegdahl (nå: Anna C. Nordanstedt) og Dan Offerlind fra Hvis du rører ved mitt hjerte. Premiere på Det Åpne Teater i 1994. Foto: Mona Gundersen.


Koreograf Lise Ferner forteller:
Koreografiene er tragikomiske bevegelses-fortellinger hentet fra noveller av Isabel Allende. Hennes poetiske magisk-realisme ble ivaretatt og satt opp imot våre egne fabuleringer og humor som kom til underveis.

Samlet formet vi fire fortellinger fra Allende, to ble presentert på Månefisken og to nye, samt gjenopptagelse av Lille Heidelberg med samletittelen Eva- historier om kjærlighet ble vist på Det Åpne Teater. Martin Slaatto hadde en kneskade så Gaute Grimeland tok over hans rolle, men Martins koreografiske bidrag ble beholdt. Musikken var spesialkomponert av Peter Lodwick og han spilte også live på scenen.

I utarbeidelsen av Lille Heidelberg på Månefisken lo vi hjertelig og masse, og kjærligheten blomstret!

Bevegelsesmateriale og iscenesettelsen ble utformet i vesentlig samarbeid med danserene.

Dybdeintervju med koreograf Lise Ferner
Lyst til bli bedre kjent med koreograf Lise Ferner? Da kan du se dybdeintervju med henne herIntervjuet er hentet fra Dansearkivet

Lise F01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danseinformasjonen er nå i siste halvår av det toårig prosjektet med å ordne, katalogisere og digitalisere alt innsamlet materiale til Dansearkivet. Etter ordning vil arkivene bli overlevert Riksarkivet for bevaring i et evighetsperspektiv – og materiale vil være tilgjengelig på Riksarkivets lesesal. Vi ønsker også at Dansearkivet skal bli tilgjengelig på nett gjennom Arkivverkets portal Digitalarkivet som i disse dager får et teknisk og brukervennlig løft. For å kunne publisere foto fra arkivet som er av nyere tid, er vi avhengig av samtykke fra opphavsrettslige og avbildede personer. I et arkivperspektiv er Dansearkivet et ungt arkiv. Vi har materiale fra 1920-tallet og frem til i dag, men med hovedvekt på årene fra 1960 til 1990.