Danseinformasjonens historieprosjekt er nå inne i en spennende fase med gjennomføring av intervjuer og ny prosjektleder ved roret. Som mange vil være kjent med, (Dansekalenderen har informert om prosjektet i 1/2007 og 1/2008), er Danseinformasjonen i ferd med å samle inn dokumentasjon om norsk dansekunst i årene 1960-1994.

Denne perioden kan godt karakteriseres som eksplosiv når det gjelder dansekunstens omfang og tilgjengelighet i Norge, og nå skal et utvalg nøkkelpersoner fortelle sine beretninger om hvordan det har vært å arbeide med dansekunst i disse årene. De første videointervjuene er allerede gjennomført, og prosjektleder Margrete Lüthje Kvalbein ser fram til flere interessante møter i 2010 og 2011.
 
- Det mest spennende med dette arbeidet er kanskje å få tett kontakt med hvordan enkeltmenneskers visjoner og arbeid ikke bare er den enkeltes fortellinger, men også en del av en større historie om en kunstart som etablerer seg i et land, sier Kvalbein. - Det er mange vitnesbyrd om hvor hardt det kan være å velge dans som levebrød og lidenskap i et land som Norge, men historien om dansekunsten de siste tiårene er også en fortelling om et gjennombrudd. Gjennom brytninger og stadig nye aktører har det vokst fram et mangfold som var utenkelig i starten av perioden.
 

Bredde og dybde

De 20 første informantene som er valgt ut dekker flere yrkesgrupper og posisjoner i miljøet, flere dansestiler og store deler av Norges-geografien. Det er viktig også i utvelgelsen av de neste 30 intervjuobjektene å sørge for at historien får færrest mulig ”hull”, selv om det alltid vil være slik at noen perspektiver ikke får plass. Prosjektets referansegruppe vil bistå prosjektleder i denne utvelgelsen. Her sitter Merete Bergersen (leder), Anne Fiskvik, Siren Leirvåg og Sigrid Øvreås Svendal. I tillegg vil tidligere leder Torkel Rønold Bråthen bidra til arbeidet med å gjøre både videoer, bilder og skriftlig materiale lett tilgjengelig.
 
Image
Fotograf Andvord
Prosjektleder Margrete Lüthje Kvalbein har bakgrunn som danser, koreograf, kritiker og skribent. Hun gikk ut fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Statens balletthøgskole i 1999 og har også utdannelse i psykologi, litteratur og kristendom fra Universitetet i Oslo, samt lærererfaring og en grunnutdanning som veileder. Hun var dansekritiker i VG i 2001-2004, og har skrevet flere intervjuer blant annet for På Spissen.
 
- Jeg håper jeg gjennom intervjuene kan få fram detaljer og anekdoter som gjør at historien blir levende og konkret. Det er bare gjennom at det enkelte intervjuobjektet virkelig får plass til sin erfaring og sitt engasjement at det større bildet kan tre fram med mange farger, sier prosjektlederen. - Dans er på en spesiell måte en ”menneske-kunst”, og jeg er glad for at det er levende møter med enkeltmennesker som skal bli kilder for framtidens forskere og danseinteresserte.