I løpet av sommeren vil Danseinformasjonens historieprosjekt ha samlet inn 20 av de 50 intervjuene som gjennomføres for å dokumentere aktiviteten i 60-, 70-, 80- og starten av 90-årene.  Intervjuer med Elsa Quale, Annette Mürer (om Henny Mürer), Liv Bjørgum, Inger Buresund, Randi Frønsdal, Leif Hernes, Lise Eger, Halldis Olafsdóttir, Anderz Døving, Ada Einmo Jürgensen og Lise Ferner sammen med Ingunn Rimestad er alle tilgjengelige som DVD som kan sees på Danseinformasjonen. Det er også laget en 15 minutters presentasjonsvideo som gir et inntrykk av noe av det samtalene har dreid seg om.
 
Som prosjektleder og intervjuer verken kan eller skal jeg skrive for mye om hva som trer fram i materialet nå. Det jeg kan si er at her er både små, men ladede anekdoter om den lavstatusen som har vært knyttet til danseryrket tidlig i perioden. Det er også større beretninger om viktige prosesser og endringer – som for eksempel opprettelsen og flyttingen av Carte Blanche og dreiningen fra kompani- eller gruppedrift til prosjektbasert arbeide. Minst ett viktig generasjonsskifte får en inntrykk av, og utviklingen av utdannelsene i perioden er også et svært viktig tema.
 
Allerede nå er det lett å se at vi kommer til å sitte med et rikt materiale når databasen med intervjuer og annet arkivmateriale skal lanseres høsten 2011. Jeg håper og tror dette vil bli brukt aktivt av elever, studenter, forskere, journalister og andre interesserte i framtida!
 
Margrete Lüthje Kvalbein