Under construction

 

Serie: A
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Joan Harris (f. 1920)
Lengde: 02:28:16
Dato: 22.06.1998
Sted: Oslo
Intervju og foto: Tone Westad, Ragni Kolle og Merete Bergersen
Intervjuet om sin lange og omfattende karriere…
Klausul: Samtykke til publisering er gitt

I intervjuet forteller Joan Harris om sin periode som ballettsjef for Operaballetten (nåværende Nasjonalballetten) fra 1961 til 1965. Hun omtaler sitt valg av repertoar, koreografer og utviklingen av kompaniet og danserne i disse tidlige årene, og forteller detaljert om flere produksjoner og dansere. Videre intervjues hun om Operaens Ballettskole, som hun etablerte i 1965 og arbeidet ved frem til 1987 og drøfter bl.a. RAD-systemet og det svenske ballettsystemet. Joan Harris forteller også om sin utdannelse og sitt arbeid som danser i London og senere arbeid som ballettmester og danserinne i flere filmproduksjoner. Gjennom hele intervjuet byr hun på historier og anekdoter om kjente internasjonale og norske dansekunstnere så vel som tidligere elever ved ballettskolen.

Intervjulogg

Serie A - 1997 - 2000
Prosjektledere og intervjuere: Tone Westad, Merete Bergersen og Ragni Kolle
Fotografer: Tone Westad, Merete Bergersen, Ragni Kolle og B + B Mediekommunikasjon


Serie B
• Forprosjekt 2007
Prosjektleder: Sigrid Øvreås Svendal

• Dansehistorisk dokumentasjonsprosjekt 2008 - 2013
Prosjektledere:
Torkel Rønold Bråthen (2008)
Margrete Kvalbein (2009 - 2012)
Charlotte Gerner Larsson (2013)

Intervjuere: Torkel Rønold Bråthen, Margrete Kvalbein og Sidsel Pape
Fotografer: Vibeke Heide, Harald Bø, Ivar Mykland, Thomas Björk, Stephen Hutton, Anne Dorthe Kalve og Hans Jørgen Ersvik

Sidsel Pape har også vært involvert i loggføring og ferdigstilling av tekster til publisering.
Torkel Rønold Bråthen har vært involvert i kartleggingen av Dansearkivet som ble utført av CIBER på oppdrag fra Danseinformasjonen 2014.

Referansegruppe: Merete Bergersen, Anne Fiskvik, Siren Leirvåg,  Sigrid Øvreås Svendal og Camilla Eeg-Tverrbakk

 


Tilbake til oversiktenDette er en minidokumentar om den norske dansehistorien som vi laget i 2013. Den inneholder klipp fra en rekke av de mange intervjuene vi har gjort med dansekunstnere som var aktive i perioden 1940 - 1990. Dette er bare et lite blikk på historien og vi har som mål å etter hvert videreutvikle dokumentaren til noe større.

Enn så lenge kan du se denne, som varer i ca 25. minutter.
Til intervjuene

Serie: A
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Gerd Kjølaas (f. 1909 / d. 2000)
Lengde: 01:01:00
Dato: 11.12.1997
Sted: Majorstuen, Oslo
Intervjuer: Tone Westad og Ragni Kolle
Foto: B + B Mediekommunikasjon
Intervjuet om sin lange og omfattende karriere som danser, pedagog, koreograf, gründer og leder for Ny Norsk Ballett.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt

Gerd Kjølaas forteller om danseutdannelse i unge år i inn- og utland og foreldrenes motstand mot dans som yrkesvalg. Hun omtaler sin debut som koreograf og danser og mottakelsen hos kritikere. Kjølaas beskriver sine inspirasjonskilder som Kurt Jooss og Gret Palucca, turneer i Canada, USA og Europa med Jooss og møtet med Louise Browne. Hun beskriver arbeidet med å starte en danseskole under krigen, om skillet mellom klassisk og fri dans og å bygge opp et kompani, der begge stiler ble brukt. Hun omtaler signaturverket “Mot Ballade” og andre handlingsballetter. Til slutt omtaler Kjølaas arbeidsforholdene for norske dansere.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten

Danseinformasjonen forvalter Dansearkivet, som er Norges største samling av dansehistorisk materiale.

Gjennom to treårige prosjekter ble det gjort en rekke videofilmede intervjuer av dansere, koreografer, pedagoger og andre aktører i dansekunstfeltet. Det ble også samlet inn papirarkiv fra kunstnerne.

Til sammen ble det gjennomført 71 intervjuer med 70 aktører som arbeidet i dansefeltet i perioden fra ca. 1945 til 1994. Intervjuene har en varighet på mellom 1 og 3 timer.

I lanseringen den 17. desember 2014, presenteres 42 av intervjuene, 3 fra det første prosjektet, kalt serie A, og 39 fra det andre, kalt serie B.
Samtlige intervjuer er loggført, og loggen ligger ved hvert intervju som pdf.


Omtale av serie A - videointervjuer av danseaktører i perioden 1945 - 1960
Videointervjuene fra serie A dekker perioden fra 1945 - 1960 men sveiper også innom tiden før og etter.
I denne omgang publiseres bare tre av intervjuene fra denne serien. De intervjuede har lange og omfattende karrierer bak seg. De forteller om sine mange roller i dansefeltet i en periode der svært mye av grunnlaget for dagens dansekunst ble lagt og vesentlige begivenheter fant sted.  


Omtale av serie B - Videointervjuer av danseaktører i perioden 1960 - 1994
Videointervjuene fra Serie B dekker perioden fra 1960 - 1994. Intervjuobjektene har blitt spurt om persondata og deretter bedt om å omtale sine oppvekstvilkår, første møter med dans og trening samt veien inn i profesjonelt dansearbeid. De er også spurt om valg av dansestil og dansefaglig fundament. Deretter har intervjuer gått inn på hvilke reaksjoner fra omgivelsene intervjuobjektene har møtt på valget av dans som yrke og eventuelle holdninger til og myter om dans eller stilart.

Videre spørsmål er knyttet til aktiviteter og formidlingssituasjoner i dansefaget samt beskrivelser av forestillinger, presse, publikum og turnevirksomhet. Klimaet mellom ulike dansetekniske tradisjoner, spennings- og konfliktlinjer samt toneangivende krefter i dansefeltet er også tema samt spørsmål om arbeidsvilkår, finansiering av aktiviteter og endringer i så måte.

Estetiske preferanser, hva som kjennetegner god dans sett i sammenheng med koreografers krav, tilgjengelig trening og impulser til skapende arbeid, har vært tema. Så også trender og endringer i lys av påvirkning fra tilgjengelige danseutdannelser nasjonalt og internasjonalt. Til slutt er intervjuobjektene blitt bedt om å vurdere hele perioden under ett, dansens status i samfunnet, viktige milepæler nasjonalt og internasjonalt samt vurdering av om det finnes en særegen norsk dansekunst.


TAKK!
Danseinformasjonen retter en stor takk til Kulturrådet og Fritt Ord for støtte til innsamlingsprosjektene og til Kulturdepartementet for driftsstøtte som har muliggjort denne lanseringen.

da-stotte-logo


Til intervjuene

Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Sølvi Edvardsen (f. 1951)
Lengde: 01:22:47
Dato: 24.02.2011
Sted: Kunsthøgskolen i Oslo
Intervjuer: Sidsel Pape
Fotograf: Vibeke Heide
Intervjuet for sitt arbeid som koreograf blant annet i Collage Dansekompani.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.


Sølvi Edvardsen forteller om sin vei inn i dans via tekstilkunst, om ”billedskaping” som metodikk og østlige danse- og bevegelsestradisjoner som koreografisk motivasjon. Hun beskriver årene i Collage Dansekompani, utviklingen fra danser til koreograf og om utfordrende arbeidsvilkår i yrket med referanse til spesifikke koreografier. Edvardsen forteller om mottakelsen av Kritikerprisen for dans og sitt forhold til kritikk. Hun anlegger et kjønnsperspektiv på perioden og beskriver sin generasjons stilling i dansefeltet.

Intervjulogg 


Tilbake til oversikten

Serie: A
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Edith Roger (f. 1922)
Lengde: 01:15:37
Dato: 28.04.1999
Sted: Lysaker, Bærum
Intervju og foto: Merete Bergersen, Tone Westad og Ragni Kolle
Intervjuet om sin lange og mangfoldige karriere som danser, koreograf og instruktør.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt

Edith Roger snakker med sine intervjuere om karrieren som danser og regissør, om egne og andres danseprestasjoner og andre samarbeidspartnere, særlig komponister og skuspillere. Et tilbakevendende tema er kvalitet i og tolkning av bevegelse og mot slutten av intervjuet dveler hun lenge ved hva god kunst er og hvordan kunstnere må virke for å skape. Roger omtaler ballettens oppstart på Nationaltheateret med Gyda Christensen og danserne hennes.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten

Tekst kommer.
Tilbake til oversikten

 
Tilbake

Serie: A
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Anne Borg (f. 1936 / d. 2016)
Lengde: 03:50:35
Dato: 22.06 og 12.09.2000
Sted: Ullevål, Oslo
Intervju og foto: Merete Bergersen, Ragni Kolle og Tone Westad
Intervjuet om sin lange karriere som danser, ballettsjef, pedagog og rektor ved Statens Balletthøgskole.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt

I de to intervjuene forteller Anne Borg om sin oppvekst, sin debut på Nationaltheatret og sitt virke som danser i Den Norske Ballett og Operaballetten. Hun omtaler solistroller og toneangivende koreografer og beskriver sine studieopphold i Leningrad (St. Petersburg), London og New York. Videre forteller hun om sitt arbeid som ballettsjef i to perioder ved Den norske Opera, sin ledertid i Carte Blanche og arbeidet som lektor og rektor ved Statens Balletthøgskole. Borg går kronologisk og detaljert gjennom sin dansehistorie og byr på mange underholdende anekdoter såvel som innsyn i etableringen av viktige norske danseinstitusjoner.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten

Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Berit Kullander (f. 1938)
Lengde: 00:52:10
Dato: 08.10.2010
Sted: Niels Juelsgate 19, Oslo
Intervjuer: Margrete Kvalbein
Fotograf: Harald Bø
Intervjuet for sitt arbeid med revydans, musikaler og underholdningsprogram i NRK.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Berit Kullander forteller om sin omfattende karriere som utøver fra slutten av 50-tallet, om turneer og arbeidsforhold under Jens Book-Jenssen, Ivo Cramér og i NRK. Hun drøfter dansestiler, sang- og teatertrening og utøvende virksomhet samt endringer i dansens status. Kullander beskriver overgangen fra ”balletten til dans og danserinner” og TVs innvirkning på scenedansens utvikling.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten