Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Torild Roswitha Frostad (f. 1943)
Lengde: 01:31:21
Dato: 22.10.2010
Sted: Solåsen 2, Kråkerøy
Intervjuer: Margrete Kvalbein
Fotograf: Vibeke Heide
Intervjuet for sitt virke som pedagog og leder med egen skole og kompani.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Torild Roswitha Frostad forteller om å drifte sin egen ballettskole i 40 år, først alene og deretter i kompaniskap. Hun snakker om lektoratet på Statens Balletthøgskole som vendepunkt og om oppstarten av Frostad Balletten og dens forestillinger. Hennes teknikk er nedtegnet i heftet Torild Frostads jazzmetodikk. Frostad omtaler danserens tvetydige rolle, forskjellige dansestilers status, jazzdanseres posisjon i dansemiljøet og Norsk Ballettforbunds/Norske Dansekunstneres bidrag til dansefeltet.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten