Serie: B
Arkivstykke: videointervju
Intervjuobjekt: Ann-Karin Bodøgaard (f. 1945)
Lengde: 01:36:00
Dato: 07.04.2011
Sted: Dansens Hus, Oslo
Intervjuer: Sidsel Pape
Fotograf: Vibeke Heide
Intervjuet for sitt arbeid som pedagog og om danselinjen ved Høgskolen i Bodø.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.

Ann-Karin Bodøgaard forteller om sin vei inn i dansen via Ballettinstituttet i Oslo og utviklingen av pedagogutdanning for dans, Nordnorsk balletthøgskole, i Bodø. Hun beskriver skoleoppsettinger og etableringen av Bodø Ballettgruppe/Nordnorsk ballettgruppe. Bodøgaard vurderer i intervjuet pedagogers kvaliteter og sine valg av disse. Hun omtaler forholdet til høgskolesystemet, studentene og hvordan dans ble mottatt av den nordnorske befolkningen i perioden hun virket der.

Intervjulogg
Tilbake til oversikten