Dette er en minidokumentar om den norske dansehistorien som vi laget i 2013. Den inneholder klipp fra en rekke av de mange intervjuene vi har gjort med dansekunstnere som var aktive i perioden 1940 - 1990. Dette er bare et lite blikk på historien og vi har som mål å etter hvert videreutvikle dokumentaren til noe større.

 

Med 5.734 digitalisert dokumenter, bilder og plakater, 90 konverterte VHS filmer av forestillinger fra 80-tallet til i dag, 67 intervjuer og ”more to come”, takker Danseinformasjonens historieprosjekt av, og hilser i stedet Dansearkivet velkommen.

Tirsdag 25. oktober kom et nytt nummer av kulturmagasinet K i hyllene, og Danseinformasjonen har bidratt med omfattende materiale til 8 sider som beskriver frigruppelivet på 70-tallet og flere glimt fra etterkrigstidens dansekunst.

Leif Hernes og Anne Grete Eriksen har i samarbeid ledet Dansdesign kunstnerisk og organisatorisk. De har i tillegg til å koreografere også danset i samtlige produksjoner fram til 1993. Helg Reistad har skrevet et "opus" over Dansdesigns virke i 33 år fra 1978 til 2011. Les her
Hva skjer når samtidsdans-forestillinger har så kort levetid? Vi mener kunsten trenger et bevisst forhold til sin historie for å utvikle seg videre og i anledning Danseinformasjonens lansering av Dansehistorisk prosjekt og dansearkivet.no har faglig rådgiver og teaterviter Ine Therese Berg en kronikk på trykk i Klassekampen. Artikkelen ligger ikke på avisens nettsider men kan leses her .

Danseinformasjonen har gjennomført videointervjuer med 70 kunstnere, samlet arkiver og digitalisert dokumentasjon. Forskere og andre interesserte i norsk dansehistorie skal ikke lenger mangle dokumentasjon om tiden fra 2. verdenskrig til i dag!

I 2010 kom to nye publikasjoner om norsk dansehistorie: Den ene så innsiktsfullt begeistret for de siste tiårene, at de foregående hoppes over. Den andre så samvittighetsfull at (nesten) alle er nevnt, men perspektivene glemt, skriver Margrete Kvalbein.

Prosjektleder i Danseinformasjonens historiperosjekt, Margrete Kvalbein, har skrevet kronikk om stereotype oppfatninger av dansekunst og hvordan pionerer som Henny Mürer har bidratt til at norsk dans er svært mangfoldig.

I løpet av sommeren vil Danseinformasjonens historieprosjekt ha samlet inn 20 av de 50 intervjuene som gjennomføres for å dokumentere aktiviteten i 60-, 70-, 80- og starten av 90-årene. 

Danseinformasjonens historieprosjekt er nå inne i en spennende fase med gjennomføring av intervjuer og ny prosjektleder ved roret.

Danseinformasjonen vil i samarbeid med Dansens Hus i 2008  sette i gang et treårig historisk dokumentasjonsprosjekt. Prosjektet tar sikte på å samle inn, dokumentere og bevare arkivmateriale om dans i Norge i årene 1960 til 1994. 

Since 1994 Dance Information Norway has collected a substantial amount of oral and written documentation on Norwegian dance history, focusing on the independent dance scene during 1960-1994. The Dance Archive contains documents like photos, programs and press material, mostly from private archives from numerous pioneering dance artists, 45 in all. In addition we have video interviewed 70 significant artists from the post war era and up to the establishment of Dance Information Norway in 1994. If you are interested in visiting The Dance Archive please contact us and we will help you. post@danseinfo.no