Danseinformasjonen har i mange år mottatt økonomisk støtte til Dansens Dager fra Oslo kommune. Gjennom dette tilskuddet virker Oslo som lokomotiv for feiringen over hele landet.