NAMSOS


Namsos Kulturkskole
DANSENS DAG NAMSOS 2016
Borggården utenfor Namsos kulturshus
28. april kl 1800
Samler dansemiljøet i Namsos kommune torsdag 28. april kl 1800! Folkedans, swing, scenisk dans i skjønn forening med dansere i alle aldre.
www.namsoskulturskole.no


9. trinn Høknes ungdomsskole

DANS PÅ FJELLET
Svartfjellet
29. april kl 0830 -1100
9. klassene går fra skolen og opp på Svartfjellet, danser dansen og går tilbake til skolen. Aktive turgåere kan derfor få en artig opplevelse ca kl 9.30.

 

INDERØY


NordTr PRODADans i Nord-Trøndelag/PRODA Nord-Trøndelag

PRODA: Klassisk ballett med Martha Standal
Inderøy VGS
30. april kl 1130 - 1300
Martha underviser ballettklasser preget av flyt, pust og bruk av rommet. En forholdsvis enkel barré etterfølges av mer utfordrende senterarbeid med fokus på store bevegelser og musikalitet.
Disse klassene er gratis og kun for profesjonelle dansere.
www.proda.no   www.dansinordtrondelag.no
Velkommen!

 

STJØRDAL

Stjørdal Swingklubb
DANSENS DAGER I STJØRDAL
Kimen Kulturhus
29. og 30. april
Dansekurs i Folkeswing og Boogie Woogie.
Instruktører er Tuva Vik Byberg og Ole Andreas Moksnes fra Stjørdal Swingklubb. Begge er mangeårige utøvere på landslaget i Boogie Woogie, og har oppnådd meget gode plasseringer både nasjonalt og internasjonalt.
www.stjordalswingklubb.com


Stjørdal Swingklubb
DANSESHOW
Kimen Kulturhus
30. april kl 1600
Stjørdal Swingklubb arrangerer Danseshow med klubbens dansere. I tillegg kommer det noen gjestedansere.
Billettinfo: www.kimenkulturhus.no
www.stjordalswingklubb.com


Stjørdal Swingklubb
DANSEKAFE
Kimen Kulturhus
30. april
Etter Danseshowet blir det Dansekafé i Boks 1 i 3. etg. Her spilles det variert musikk.
www.stjordalswingklubb.com 

Tilbake