FJALER

 

Torsdagsdansen og Fjaler kommune  fjalerNP  
DANSENS DAG I DALSTUNET
Dalstunet 27. april kl 1200

Dansegrupper frå Torsdagsdansen, skular, kulturskulen og dansegrupper   
Gratis    
Les mer 

 

 

Torsdagsdansen i Fjaler, Kulturkafe kulturkafeNP
TORSDAGSDANSEN KULTURKAFE
Flekke, Ungdomshuset Vonheim
26. april kl 2000

Dans med Torsdagsdansen. Alle kan komme.      
Billetter: Elev, student: 10,-   Vaksen: 50,-   
Les mer

 

 

 

GLOPPEN

 

Firda vidaregåande skule    firdavgsNP
FORESTILLING    
Store dansesal, Trivselshagen    
29. april kl 1800 

Danseforestilling der vg1 og vg2 på danselinja viser eit utval koreografiar dei har arbeidd med i år.   
Gratis    
firda.vgs.no  

 

 

 

Tilbake