ARENDAL

 
Bomuldsfabrikenheksebaal

HEKSEBÅL
Bomuldsfabriken Kunsthall
26. og 27. april
«Heksebål» er en performance basert på en monolog skrevet av Marianne Heier, fremført med dansere fra Kompani Kunstgress. Teksten tar for seg tekstilindustriens utvikling gjennom historien, med fokus på arbeidsforhold og spenninger mellom produksjon, forbruk og fortjeneste. Arbeidsforholdene i tekstilindustrien er tett knyttet til utviklingen av feministiske strategier, og spørsmål rundt klasse og kjønn står sentralt i Marianne Heiers verk. Monologen består delvis av sitater fra kjente taler og tekster, og veksler mellom saksopplysning, politisk- og poetisk ytring. Danserne beveger seg på rulleskøyter i en koreografi med utgangspunkt i innarbeidede kollektive bevegelsesmønstre forbundet med produksjon på den ene siden, demonstrasjon, kamp og motstand på den andre.
bomuldsfabriken.no

 

 

 

 Tilbake