Camilla Wexels Riser

Landing Flytende landskap

Flytende landskap er en steds- og situasjonsspesifikk hendelse av og med Landing. Den realiseres med fem dansere og nesten 1000 meter med lianer laget av tekstil. Lianene er inspirert av ytre landskap (natur) og indre landskap (kropp), og gir assosiasjoner til innvoller, skog, tarmer og tang.

Danserne skaper tablåer som sakte forandrer seg, likt et landskap som eroderer, bygges eller synker, og etablerer samtidig situasjoner der skillet mellom utøvere, lianer, publikum og sted flyter over i hverandre.

Støttet av: Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, 

Oslo Kommune

 Medvirkende:
Ida Gudbrandsen, Koreograf, Utøver, Produsent
Loan Than Ha, Koreograf, Utøver
Ingrid Haakstad, Koreograf, Utøver
Pernille Holden, Koreograf, Utøver
Ina Coll Kjølmoen, Koreograf, Utøver
Sigrid Hirsch Kopperdal, Koreograf, Utøver, Produsent
Marianne Skjeldal, Koreograf, Utøver
Venke Marie Sortland, Koreograf, Utøver, Produsent
Rikke Baewert, Koreograf, Utøver
Camilla Wexels Riser, Scenografi, Kostymer
Hedda Simonsen Lund, Søm


Vis tidligere forestillinger
Camilla Wexels Riser