Lawrence Malstaf (Belgia) Amund Sjølie Sveen Tale Næss Liv Hanne Haugen Jon Tombre DIY - Manual for en mulig fremtid

Fem selvopptatte scenekunstnere er tilbake. Denne gangen graver de seg ut av dystopien: Samfunnet lider i dag av framtidskrise. Vi er fanget i nåtidens realiteter. Mer enn noen gang trenger vi derfor utopier.

Mer enn noen gang må vi stille spørsmål og søke en vei videre. Resultatet er en subjektiv og vakker undersøkelse av våre mulige kollektive framtider. DIY er en forestilling med dans, installasjon, musikk, primalskrik, poesi og fermentering.


Medvirkende:
Liv Hanne Haugen, Konsept
Lawrence Malstaf, Konsept
Tale Næss, Konsept
Amund Sjølie Sveen, Konsept
Jon Tombre, Konsept


Vis tidligere forestillinger