Teater NonStop Når verden ringer rolig

I Når verden ringer rolig jobber Teater NonStop i grenseland mellom hva som er koreografi og komposisjon, og anvender improvisasjon som metode for å innstudere materiale til forestillingen. Kroppen og musikkens språk står i fokus.
Når verden ringer rolig er et abstrakt kunstverk der publikum blir utfordret til å tolke inntrykkene selv. Her er skillet mellom drøm og virkelighet uklar.

Skuespillere/dansere: Teater NonStop og vernepleiestudenter fra Nord Universitet

Tekst og koreografi er utviklet i samarbeid med Teater NonStop.Medvirkende:
Line Strøm, Regi, Ide, Koreograf
Stina Stjern, Regi, Ide, Komponist, Musiker, Tekst
Kyrre Laastad, Musiker


Vis tidligere forestillinger