Foto: Martin Flack

winter guests / Alan Øyen Me.

Løgner
Jeg har lenge vært fasinert av dagens motsetninger mellom fiksjon og virkelighet. Hvordan vi skaper våre egne fortellinger om oss selv og overlater virkeligheten til hverandre: de små løgnene som hjelper oss å manøvrere lettere i livet.

Daglig lyver vi om oss selv og iscenesetter livene våre i sosiale medier. Vi søker anerkjennelse, et signal på kjærlighet. Men den moderne kjærligheten vi søker er ikke betingelsesløs, den er avhengig av suksess. Interessen og responsen fra internett er flyktig og forsvinner raskt.

Med Me. vil jeg se på avhengighetsforholdet mellom løgner og kjærlighet: det vi gjør for å bli likt. Hvordan vi hele tiden omarrangerer dagliglivene våre til fortellinger og narrativer. Jeg er særlig interessert i offentlig ensomhet, isolasjonen og fremmedgjøringen man kan oppleve selv om man egentlig ikke er alene.

Videre vil jeg gjerne se nærmere på konseptet kjedsomhet i den antatt suksessrike vestlige verden, et samfunn som på mange måter er bedøvet av idéen om selvrealisering. Men som de narrene vi er, er min selvrealisering manifestert i din anerkjennelse.
Vær så snill, elsk meg.
Status er: Vi er hverken lykkelige eller ulykkelige, mette men ikke tilfredsstilte.
+ Les mer 

Medvirkende:
Alan Lucien Øyen, KoreografDatoTidStedBilletter
25.05.20191900 Dansens HusDansens Hus  23 70 94 00
26.05.20191900 Dansens HusDansens Hus  23 70 94 00
27.05.20191900 Dansens HusDansens Hus  23 70 94 00
28.05.20191900 Dansens HusDansens Hus  23 70 94 00