Stamsund Internasjonale Teaterfestival Stamsund Internasjonale Teaterfestival 2019

Festival
Stamsund Teaterfestival skal være en plattform for den nye og utprøvende scenekunsten.

Danseinformasjonen legger kun ut danserelaterte forestillinger. Se resten av programmet og info om seminar og workshops her: stamsund-internasjonale.no