Oslo Jazzdans Festival OJDF 2019: Søndag

Multi-bill

Implicitement

Foto: Erik Berg-Johansen/Ida F. Kampenhaug

I dette stykket er koregrafer og dansere Sara S. Holvik og Eirik D. Sellevoll opptatt av det implisitte- at noe blir formidlet på en underforstått måte. Men hva om intensjonen ikke når frem? Hva når det formidlede oppfates på ulike måter? Og hva skjer når et felles minne oppfattes ulikt? Med et urbant bevegelsesspråk utforsker de kollisjoner mellom ulike virkelighetsoppfatninger. Er én virkelighet mer sann enn en annen?


Medvirkende:
Sara Steen Holvik, Koreograf, Danser
Eirik Andrè Dreyer Sellevoll, Koreograf, Danser

Psychedelic Fuzz

Foto: Maja Brenna

I denne koreografien har koreograf og danser Ingrid S. Nyhus latt seg inspirere av psykedeligsk 70-tallsmusikk. Hva var historien og kulturen bak denne musikken? Her trekkes det frem historier om narkotika, løsrivelse og normbrudd, akkompagnert av musikk som baserer seg på afrikansk polyrytmikk, 70-talls funk og det psykedelisk underlige og forførende.


Medvirkende:
Ingrid Nyhus, Koreograf, Danser

​Hugs meg

© Krogstad / Dahl

Stykket Hugs meg tar opp ulike perspektiv ved sjukdommen Alzheimers, både korleis det påverkar den sjuke sjølv og pårørande. Demens rammar mange i samfunnet og me ynskjer å setje fokus på det for å skape større forståing, slik at me som medmenneske kan støtte kvarandre.

Tittelen på stykket viser til behovet for å ta vare på minnene av personen før sjukdommen forandrar vedkommande, men og ynskje om at den sjuke skal gjennkjenne deg. Kjensler som frustrasjon og kjærligheit går om kvarandre og dette gjenspeglast tydlig i dansen.

Stykket er og ein hyllest til alle som må gå igjennom denne kampen, og for å minne om alle dei gode stundene med våre kjære før sjukdommen endra omgivandane.


Medvirkende:
Andrea Dahl, Koreograf, Danser
Solvei Uglum Krogstad, Koreograf, Danser

Rhythm is a Dancer

Foto: Sander Schuurman

stepp
stepp stepp
stepp stepp stepp

stepp stepp stepp stepp
dans

Rhythm is a Dancer er en samtidssteppdanseforestilling med rytmer og groove, utviklet med nye spilleregler og en utforskende, nysgjerrig holdning

Rhythm is a Dancer er en personlig forestilling med steppdanser Janne Eraker, som inviterer deg til å se og høre steppdansen på en ny måte. Her finner steppdansen nye former og uttrykk både i kropp, tekst, rom og objekter. Forestillingen inneholder både vaskeekte steppdans óg samtidsdans. Med ett bein i begge leire, navigerer Eraker mellom konvensjon, kultur og metode, og tar et selvbiografisk oppgjør med mytene og fiksjonene som ligger imellom dem.

Hun måler tid, rom og språk i akustiske verdier, og sporer opp lyd og klang under huden, på veggen, i klærne og i stemmen. Slik kan steppeskoene få nye roller, klær bli lydlige og rytmiske, rommet bli snudd på hodet og rytmen bli gjenskapt i noe romlig og visuelt.

Støttet av DansiT og Kulturrådet
Medvirkende:
Janne Häger Eraker, Koreograf, Danser
SNAP , Musikk
Rodión Shchedrín, Musikk
Siri Jøntvedt, Kunstnerisk veileder
Lidy Mouw, Kunstnerisk veileder
Ingrid Berger Myhre, Kunstnerisk veileder
David Parker, Kunstnerisk veileder
Ida Uvaas, Kunstnerisk veileder
Margrethe Nandrup Rylander, Produsent

PM - [pres_mju:t]

Foto: Kristian Brummenæs

Kompaniet er opptatt av å blande et mangfold av dansestiler og relatere dette til personlig uttrykk og aktuell musikk. På denne måten favner de om mye av essensen med den sceniske jazzdansen. I det aktuelle verket undersøkes balansen mellom individualitet og gruppedynamikk. Hvordan ivareta det særegne og samtidig forbli en del av fellesskapet i en verden der sosiale medier og eksponering står sentralt?


Medvirkende:
William Boo, Koreograf, Danser
Ludvig Herstad, Koreograf, Danser
Albin Lindén, Koreograf, Danser

Vice

Foto: Silje Marie Baltzersen

I dette stykket utfordrer koreograf Sara Einbu den tradisjonelle oppfatningen om at det lyse og det mørke står i motsetningsforhold. Hvorfor handler vi for eksempel ofte i mot vår egen fornuft? Er det snarere et gjensidig avhengighetsforhold mellom det lyse og det mørke? Går de over i hverandre? Og kan vi overhodet skille mellom de?


Medvirkende:
Sara Einbu, Koreograf, Danser
Albin Lindén, Danser
Vivian Pakkanen, Danser
Josephine G. Slåen, Danser
Kristian Vindenes, Danser


Oslo Jazzdans Festival program søndag 23. juni:

IMPLICITEMENT av
Holvik/Sellevoll

PSYCHEDELIC FUZZ av
Nyhus

​HUGS MEG av
Dahl/Krogstad

​RHYTHM IS A DANCER av
Eraker

​PM-[PRES_MJU:T] av
W.A.L.K. Dance Company

VICE av
Einbu


Vis tidligere forestillinger