Foto: Morten Arnfred

Agder Teaterlaboratorium PMHS2

PMHS2 iscenesetter en ung jentes tankestrøm, en stille natt i Ravnedalen mens hun vurderer en irreversibel handling. Gjennom handlingen vil hun tippe terskelen fra barndom og inn i voksenlivet og dette skaper en tankeflukt som konfronterer noen av den voksne selvstendighetens nesten evige dilemmaer, men som så søker regresjon tilbake til barndommens beskyttede kår. Spilt ut som et sørgespill over tankenes og empatiens utilstrekkelighet som gradvis vokser til en feiring av fantasiens potensielt helende kraft og utopiske grenseløshet.
 
Han sier til meg: Gjennom aktiv hengivenhet til verden må vi, hver på vårt sted og etter våre evner i de historisk og biografisk gitte situasjoner, gjenopprette eksistensens orden. For om tilværelsens orden er blitt påført en skade, så kan den helbredes på uendelig mange andre steder enn der den ble påført. Selv om et menneskes liv i virkeligheten er hevet over all skyld, kan vi holde fast på den ydmyke vissheten om forbindelsen mellom den personen som er nå og den som den gang var.
Jeg tenker: Skyld, skyld, skyld.

Støttet av: Kulturrådet, Vest-Agder Fylkeskommune, Cultiva Ekspress, Scenekunst Sør, Arendal Kommune og Aust-Agder Fylkeskommune, Frifond, DATS
 
Co-produsert av RavnedansMedvirkende:
Elise Austad, Konsept, Utøver
Thjerza Balaj, Konsept, Utøver
Sebastian Biong, Konsept, Utøver
Fridtjof Helle Brevig, Konsept, Utøver
Katarina Caspersen, Konsept, Utøver
Sunniva Fliflet, Konsept, Utøver
Ingerid Frang, Konsept, Utøver
Sara Steen Holvik, Konsept, Utøver
Jonas Jacobsen, Konsept, Utøver
Johanna Karlsson, Konsept, Utøver
Sebastian Kjær, Konsept, Utøver
Karla Møller Neimann, Konsept, Utøver
Eline Øverby, Konsept, Utøver
Magnus Sparsaas, Konsept, Utøver
Stine Revheim Svellingen, Konsept, Utøver


Vis tidligere forestillinger