© Elisabeth Færøy Lund

Elisabeth Færøy Lund Endelause sirklar

Under utdanningen ble det tydelig for Elisabeth Færøy Lund at hun ville bruke kunsten til å skape møter mellom folk. Potensialet i et møte, og en søken etter øyeblikk av felles tilstedeværelse er en viktig drivkraft i hennes arbeid. Dette utviklet hun til å jobbe med performance hvor publikum ble invitert til å delta i handlinger som retter oppmerksomheten mot dagligdagse situasjoner. De siste årene har hun jobbet med rockering-dans og tatt utdanning som rockering-instruktør. Hun går også under navnet «Ho Rockeringdama», og det er henne vi møter på årets festival.

Elisabeth Færøy Lund (f. 1980) er nå bosatt i Henningsvær i Lofoten. Hun er utdannet fotograf og billedkunstner fra Høgskolen i Fotograf ved Gøteborg Universitet. Hun har etter endt utdannelse vært aktiv i det norske perfomancefeltet og deltatt på mange festivaler. Hun er også en rockering-instruktør, og har mye erfaring i formidling, og holder workshops i performanceimprovisasjoner, hun underviser arkitektstudenter og har timer og kurs i rockeringdans.

Medvirkende:
Elisabeth Færøy Lund, Konsept, Utøver


Vis tidligere forestillinger