Forestillingsbase (BETA)

Fra dato   Til dato   Tittel på produksjon    
     
    Kompani   Ikke vis bilder
           
Fylke   Spillested    
   
         

Videodokumentasjon av prosjektet Skeiv dansekunst - en samtalerekke lanseres herved på nettsida skeivdansekunst.no. Samtalerekka bestod av seks samtaler og et foredrag i forkant av og under Pride Oslo 2018 og ble initiert, arrangert og moderert av dansekunstnerne Marte Reithaug Sterud og Ann-Christin Kongsness. Prosjektet ble co-produsert av Danseinformasjonen og støttet av Kulturrådet.

I 1997 startet koreograf Gunhild Bjørnsgaard og dramatiker/scenograf/regissør Marcelino Martin Valiente kompaniet Company B.Valiente. De drev kompaniet sammen frem til 2007, da de gikk ulike veier kunstnerisk og Gunhild tok kompaniet videre alene, med Marcelino som viktig støttespiller.

Inés Belli, Karen Lynne Bjerknesli/Aslak Aune Nygård, Ida Frømyr Borgen, Mina Weider og Deep Down Dopeizm er valgt ut til Dansens Hus' koreografilab. Koreografilaboratoriet har mottatt 42 søknader, mot 71 søknader i fjor.

Som er forberedelse til ICE HOT Nordic Dance Platform (30. november – 4. desember i København) vil hver av de fem ICE HOT-partnerne åpne seminarer for det profesjonelle dansefeltet med fokus på internasjonalt arbeid. Dansens Hus inviterer kunstnere og produsenter til seminar på Dansens Hus 10. oktober 1700 - 1900.

Underkategorier

aud-topp
Dersom det ikke er noen auditions vi har informasjon om under her kan du sjekke disse lenkene. Har du informasjon om auditions i inn og utland så setter vi stor pris på om du sier fra til oss.

Sjekk også: danceeurope.netdance.netdanceplug.com dancingopportunities.com au-di-tions.comdanceforyou-magazine.com

 

Her finner du en oversikt over faste aktiviteter og lenker til aktuelle sentre for profesjonelle dansekunstnere i Norge:

ENGLISH: This is an overview of permanent activities and links to current centres for professional dance artists in Norway:


Proda Logo Svart

PRODA Oslo
Gratis daglige morgenklasser for profesjonelle dansekunstnere.
Workshops og faglige tilbud i samarbeid med andre aktører innenfor danse/scenekunst
Adgang til egentrening i treningsrom kl. 9-12.30
Sted: Rom for Dans, Marstrandgt. 8, 0566 Oslo
Se proda.no for timeplan


PRODA i resten av landet
Klasser og workshops i syv regionale avdelinger.
Se proda.no for info om institusjonene som drifter PRODA regionalt og deres tilbud


For å benytte tilbudene ved PRODA, må man være godkjent og registrert.
Adgangskriteriene er minimum tre årig høyskole/fagskoleutdannelse i dans eller tilsvarende profesjonelt virke.
Søknad legges inn i søknadsportal på nettsiden proda.no Informasjon om sommerkurs og festivaler i juni, juli og august vil jevnlig bli lagt ut her. Vi opfordrer alle til å gi oss informasjoen om viktige aktiviteter som kan være nyttig for fler. Denne oversikten blir bare bedre med hjelp fra våre brukere. Vi oppdaterer sidene jevnlig. (Gå hit for aktiviteter før og etter august)


I menyen til venstre finner du en rekke lenkekategorier. Vi forsøker å dekke de fleste behov så godt som mulig. Dersom du vet om en lenke som bør være på denne siden blir vi veldig glade for tips.

Send en epost til post@danseinfo.no, med nettstedets adresse og en kort beskrivelse.

cblenke
Dette er jo også en lenke. Her ved Carte Blanche. Foto: Erik Berg

Danseinformasjonens intervjuserie er fritt etter nettstedet kunstkritikk.no sin versjon på det kjente formatet ”10 spørsmål”. Med ujevne mellomrom vil vi stille disse spørsmålene til aktuelle personer i dansekunstfeltet.  

ENGLISH: 10 Questions 
Dance Information Norway's interview series is based on the concept of "10 questions to..." About once a month we interview a current dance artist who gets the same 10 questions. Dette er en minidokumentar om den norske dansehistorien som vi laget i 2013. Den inneholder klipp fra en rekke av de mange intervjuene vi har gjort med dansekunstnere som var aktive i perioden 1940 - 1990. Dette er bare et lite blikk på historien og vi har som mål å etter hvert videreutvikle dokumentaren til noe større.

 

Under construction

 

shx3

For English click here

Bogstadveien 49, Oslo

Scenehuset er et gammelt kirkerom og tidligere bedehus for Indremisjonen, som siden 1990 har fungert som et av de viktigste produksjonslokalene for norsk dansekunst. Lokalene består av en storsal med galleri. Gulvflaten måler 17 x 11 meter og det er ca 9 meter under taket. I tillegg er det kjøkken og to dusjer og to toaletter.
Det finnes knapt en norsk koreograf som ikke har utarbeidet koreografi, eller en norsk danser som ikke har hatt prøver eller kurs på Scenehuset.

Utleie

Å administrere Scenehuset som produksjonslokale og alternativ scene er en av de viktigste tjenestene Danseinformasjonen kan tilby det profesjonelle dansemiljøet. Scenehuset leies ut pr. halve dager, før og etter kl. 1700 til gunstige leiepriser.
Lydanlegg og dvd/videospiller med monitor er inkludert i leien.

Kontakt: Sindre Jacobsen sindre@danseinfo.no

Du kan selv se når det er ledig i leieoversikten i menyen til venstre.

Scenehuset på Facebook

 


 

Scenehuset, Bogstadveien 49, Oslo

Scenehuset is a former chapel and has since 1990 been one of the most important rehearsal spaces for dance productions in Norway. Almost every choreographer and dancer in Norway has at some point in time used Scenehuset as a rehearsal space.
The floor measures 17 x 11 meters and there is approximately 9 meters from floor to ceiling. In addition there is a kitchen, two showers and two toilets.

Rent

Dance Information Norway administrates Scenehuset, as rehearsal space and as an alternative stage. This one of the most important services we offer the professional dance field. You can rent Scenehuset half a day, before and after 5pm, or the whole day for favourable prices. Sound system and dvd/video player with monitor is included in the price.
Contact: Sindre Jacobsen sindre@danseinfo.no
You can check out when the space is vacant in the menu on the left hand side, under “Leieoversikt”.

Gå til søk i biblioteksbasen  

Bibliotekets åpningstider:

Mandag- fredag kl. 09.00 - 16.00
E-post post@danseinfo.no
Tlf 23 70 94 40

For English click here

Om biblioteket

Danseinformasjonens bibliotek er spesialisert innen dansefaglig litteratur og film, men har også bøker innen fagfeltene filosofi, samfunnsvitenskap, pedagogikk, anatomi, kunst, teater og musikk. Vi har omtrent 900 bøker og 900 videoer og dvder, og oppdaterer samlingen jevnlig med nye titler. Filmene kan kun sees i våre lokaler i Møllerveien 2 i Oslo. Unntak gjøres i forbindelse med undervisning. Ta kontakt dersom dette er aktuelt. Det kan være lurt å avtale tid for bruk av videorommet.

Lånetiden på bøker er 4 uker. Du kan selv forlenge lånene for én periode dersom det ikke er noen andre som har reservert boken. Dette gjør du ved å sende e-post til post@danseinfo.no.

På e-post kan du også reservere bøker som hentes på Danseinformasjonen. Lånere kan få tilsendt bøker i posten mot fakturering for portobeløpet ved å sende bestilling med bokens tittel og forfatter per e-post.

Danseinformasjonen abonnerer på en rekke tidsskrifter. Både nye og eldre utgaver av tidsskriftene er tilgjengelige på Danseinformasjonen og kan leses her hos oss. (Se liste i menyen til venstre.)

Danseinformasjonen har også store mengder med presseklipp, programmer og annet historisk materiale som ikke vil bli registrert i biblioteksbasen, men materialet er like fullt tilgjengelig for alle som ønsker det. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Lånerens ansvar

Det er ikke gebyr på forsinket innlevering. Vi ber likevel om at lånerne overholder lånetiden.

Låneren er selv ansvarlig for de lån som foretas, og det utlånte materialet kan ikke lånes videre til andre. Tap og skader må enten erstattes med nytt materiale eller med bokens innkjøpssum pluss et omkostningsgebyr på 50 kroner.

Søking i biblioteksbasen

Gå til søk i biblioteksbasen

Bibliotekbasen er delt i to, en bokbase og en videobase. Du kan søke i begge samtidig eller velge én av dem. Basen er enkel og selvinstruerende. Det er likevel verdt å merke seg et par ting:

 • Søking i Fritekstfeltet gir treff på alt. Dette er derfor den enkleste måten å søke på. Ønsker du likevel å begrense søket kan du velge et av de andre feltene, eventuelt gå til avansert søk.
 • Søker du etter en koreograf i Forfatter/koreograf-feltet får du kun treff i videobasen. Dersom du ønsker en bok om en bestemt koreograf må du derfor enten søke i Fritekstfeltet, Emneordfeltet eller Tittelfeltet.
 • Er du kun er ute etter video-opptak med en bestemt danser, kan du søke på danserens navn i Emneordfeltet.
 • Når du har funnet boken du leter etter kan du klikke deg inn på selve posten og sjekke om boken er utlånt eller ikke. Dersom du ønsker å reservere boken kan du gjøre det fra dette skjermbildet.


The Libray

Opening hours:
Monday - Friday 9am – 4pm
Email post@danseinfo.no
Ph + 47 23 70 94 40

Dance Information Norway runs a specialised library focusing on dance history and theory, as well as a video library comprising approximately 1000 videos/dvds. The videos can be seen in the cinema located in our office, please contact us for booking.
Books need to be renewed after 4 weeks. If needed, we can post books. You also have the option of reserving books, send an email to: post@danseinfo.no.

We subscribe to a range of magazines that are available in our office. (See list in the menu on the left hand side). We also have a large amount of press cuttings, programs and other historical material. Please contact us for further information.

Ke∂ja er navnet på et treårig nordisk-baltisk danseprosjekt. Det vil bli arrangert seks forskjellige dansemøter i seks land i perioden 2008-10. Danseinformasjonen er en av seks partnere, og vi vil arrangere Ke∂ja-møte i Oslo høsten 2009. Les mer om temaene for hvert møte på www.kedja.net

Det første dansemøtet i Ke∂ja-prosjektet finner sted i Vilnius i mai 2008. Hovedtema for dette møtet er ‘Touring and Mobility’, og skal blant annet ta for seg utfordringer ved det internasjonale dansemarkedet, turnémuligheter i Norden og nye markeder for samtidsdans.

Ke∂ja retter seg først og fremst mot dansekunstnere fra de nordiske og baltiske landene. I budsjettet er det derfor lagt inn midler til å dekke reise og opphold for noen dansekunstnere fra alle deltakerland til hvert møte. Du finner fortløpende informasjon om Ke∂ja og søknadsfrister i forkant av hvert møte på vår hjemmeside. Fristen for å søke øknomisk støtte til Ke∂jaVilnius har gått ut, men dersom du likevel ønsker å delta kan det være muligheter for ledige plasser. Les mer om programmet og hvem du skal kontakte på www.kedja.net

Det andre Ke∂ja-møtet i 2008 foregår i København 4.-6. september, og har følgende tema: ‘Education and the Skills of the Choreographer’. Under ke∂jaCopenhagen vil Dansescenen arrangere koreografikonkurransen Danssolution, forhåpentligvis også med norske deltagere.  Frist  1. april.
 
Ta gjerne kontakt med Danseinformasjonen dersom du har spørsmål om Ke∂ja i Vilnius 2008,  København 2008, Kuopio 2009, Oslo 2009, Umeå 2010 og/eller Reykjavik 2010

samtale

Danseriske samtaler er en serie uformelle møter for samtale om dansekunst. Til hvert møte vil aktuelle personer inviteres til å sette i gang samtalen gjennom å presentere sine tanker i forhold til et gitt tema.

For å oppnå en uformell og tilbakelent samtaleform, plasserer vi gjestene i nærhet til publikum i salen. Dette skal være et åpent forum uten strenge rammer og et rom for å sette i gang og lufte tanker og idéer. Danseriske Samtaler er et initiativ i samarbeid mellom Danseinformasjonen og Dansens Hus og har pågått siden høsten 2005 med i gjennomsnitt to samtaler i semesteret. Samtalenes tematikk tar utgangspunkt i aktuelle dansefaglige temaer eller forestillinger som finner sted på Dansens Hus.

GRATIS ADGANG

ENGLISH: Dance Talks
Dance Talks is a series of informal meetings, arranged by Dance Information Norway, where current persons are invited to initiate a conversation by presenting their thoughts on a specific topic. Dance Talks are free of charge and open for everyone.

FREE ENTRANCENorsk dansehistorie - Et lite overblikk

Norsk scenisk dans har en relativt kort historie, og en av årsakene til den korte tradisjonen kan være unionene med Danmark og Sverige. Unionene førte til at Norge ikke hadde et eget kongehus eller en adel hvor ballett og dans kunne utvikle seg, slik den gjorde i våre naboland. Men selv med en kort tradisjon har dansefeltet hatt en stor utvikling, spesielt etter andre verdenskrig, og vi ser i dag et mangfold av norsk dansekunst med høy kvalitet.
 
Ny Norsk Ballett, som ble opprettet i 1948, var Norges første frie gruppe, og kan sies å ha vært en forløper til Nasjonalballetten. Opprettelsen av et eget fagforbund for dansere allerede i 1947 skjedde svært tidlig, sammenlignet med andre land. Forbundet har gjennom alle sine år arbeidet for å bedre dansernes kår, og har en del av æren for at dansekunsten blomstrer i Norge i dag.
 
Etableringen av heldagsskolene ved Ballettinstituttet (nå Den Norske Balletthøyskole) og Den Norske Opera midt på 60-tallet førte til at det ble utdannet flere dansere og koreografer. Det fantes ingen faste stillinger utenfor Nasjonalballetten, så det økende antallet dansekunstnerne måtte selv skape sine egne arbeidsplasser. En rekke frie grupper ble derfor etablert på 70- og 80-tallet. Utrykkene varierte, men de aller fleste baserte seg på moderne dans. Dette sto i kontrast til det klassiske uttrykket som dominerte i Nasjonalballetten. I 1979 ble Statens Balletthøgskole opprettet, som den siste statlige kunstutdannelsen. Utdanningsinstitusjonene har vært, og er, veldig viktige for utviklingen av norsk dansekunst.  
 
På 80-tallet kom for første gang en offentlig støtteordning for fri scenekunst inn på statsbudsjettet, i form av driftsstøtte til frie grupper. Støtteordningen ble siden endret flere ganger, og resultatet var at midlene ble definert som prosjektstøtte. Dette fikk konsekvenser for dansefeltet. De frie gruppene opphørte i stor grad, og det ble vanligere å jobbe prosjektbasert. Enkeltkunstnerer drev enheten, og samlet andre kunstnere rundt seg fra produksjon til produksjon. Konstellasjoner oppsto og ble borte. Konsekvensen av denne prosjektdynamikken var en mindre stabil arbeidssituasjon for dansere.
 
I 1989 overtok det offentlige ansvaret for frigruppen Carte Blanche, og gjorde den til et statlig kompani lokalisert i Bergen. Dette ble gjort for å styrke dans som kunstform utenfor Oslo, men avgjørelsen skapte store diskusjoner i dansemiljøet. Carte Blanche er i dag Norges nasjonale kompani for samtidsdans, og det eneste danseensemblet, ved siden av Nasjonalballetten, med fast statlig driftstilskudd. Det er kun i disse to kompaniene at danserne er fast ansatt. Samtlige koreografer og de fleste dansere befinner seg derfor i det frie feltet, hvor samtidsdans dominerer som uttrykk.
 
Gjennom den nasjonale markeringen av Dansens År i 1993 ble dans vist frem som en selvstendig kunstart, og i kjølvannet av all aktiviteten under Dansens År ble Senter for Dansekunst (nå Danseinformasjonen) etablert med midler fra Kulturdepartementet. Etableringen av et informasjonskontor for dans med flere fast ansatte bidro til en profesjonalisering av dansefeltet, og kontoret har medvirket til en positiv utvikling for dansekunsten. Blant annet fikk Senter for Dansekunst oppgaven med å arbeide for etableringen av Dansens Hus, og har siden starten arbeidet aktivt for dette som i dag er en realitet. Dansens Hus åpnet i februar 2008, og en historisk milepæl er nådd.

Danseinformasjonen har flere prosjekter gående. Her kan du lese detaljer om ke∂ja, Danseriske Samtaler og Danseinformasjonens Ærespris.

Her ligger også informasjon om avsluttede prosjekter som Danseterapi, Dans for Kamera og Kritikerprosjektet.

Velg fra menyen til venstre for å lese mer om pågående og tidligere prosjekter

 

I 2014 feiret vi 20-årsjubileum. Som nasjonalt informasjonskontor har vi vært vitne til en enorm utvikling i et stadig voksende kunstfelt. Samtidig har vi vokst selv. Men hva vet folk om oss? Hver dag i 2014 publiserte vi  korte fakta om oss selv; hvem vi er, hva vi gjør, hva vi har gjort og hva vi vil gjøre.  

Egentlig.

Danseinformasjonen

Vulkan 1 (første etasje i Dansens Hus)
T: 23 70 94 40 • E: post@danseinfo.no

Åpningstider

Mandag -  fredag 0900 - 1600
 

Administrasjon

E-post: fornavn(at)danseinfo.no

sigrid
Sigrid Øvreås Svendal, daglig leder

Sigrid jobbet i Danseinformasjonen i et par år før
hun begynte på doktorgrad i dansehistorie i 2008
og kom tilbake igjen i 2015. Hun hadde stilling som
faglig rådgiver frem til februar 2019 da hun
ble ny daglig leder.

 
randi
Randi Urdal, administrasjonsansvarlig
Randi har jobbet i Danseinformasjonen siden
starten i 1994 og vært daglig leder fra 1998 - 2019.
Februar 2019 gikk hun over til en ny stilling som
administrasjonsansvarlig.sindre
Sindre Jacobsen, informasjonsansvarlig
Sindre har jobbet i Danseinformasjonen siden
1997 og har hovedansvar for dansekalenderen,
utleie av Scenehuset og alt teknisk.
albers
Marianne Albers, rådgiver og presseansvarlig

Marianne er tidligere dansekunster og har bl. a vært danser
i Carte Blanche. Jobbet i Danseinformasjonen siden 2007
og har bl. a. ansvar for faglige samtaler, seminarer,
skolebesøk og pressearbeid.sigrun
Sigrun Drivdal Johnsen, rådgiver og prosjektleder

Sigrun har jobbet for Danseinformasjonen i forskjellige
prosjekter og vikariat og er fra 2016 fast ansatt som
rådgiver og biblioteksansvarlig i tillegg til å være
prosjektleder for Dansens Dager.
       


          

 Foto Randi, Sindre og Sigrun: Tale Katrine Hendnes
Foto Marianne: Danseinformasjonen
Foto Sigrid: Alf Tore Øksdal

di logo

Danseinformasjonen og Scenekunst.no utlyste 2013 stipendier til et dansekritikkprosjekt. Målet med prosjektet er å styrke samtale og debatt i dansefeltet og oppmuntre nye kritikerstemmer. De fem utvalgte stipendiatene er Astrid Groseth, Hanne F. Håkonsen, Venke Sortland, Maria Stødle og Ivar Furre Aam. Hvert stipend er på 7500 kr og skal omsettes i tre kritikker av profesjonell dansekunst. Det er et mål for prosjektet at kritikkene skal kunne publiseres på Scenekunst.no og danseinfo.no.

Skribentene velger i samråd med redaktør for Scenekunst.no Hild Borchgrevink og faglig rådgiver i Danseinformasjonen Ine Therese Berg hvilke tre forestillinger de skal skrive om. Som en del av prosjektet vil de få tilbakemelding og råd i skriveprosessen.

Tekstene vil bli redigert på vanlig måte før de blir publisert her og på scenekunst.no

 

kedja2

Dans – Journalistikk – Kritikk

Dansefeltet er i historisk vekst både i antall produksjoner, institusjoner og tilskuere. Dans har et ungt publikum og norsk dansekunst er ettertraktet i utlandet. Samtidig er medias dekning av dans synkende, noe som har sammensatte årsaker, eksempelvis knyttet til organiseringen av kunstfeltet, scenedansens korte historie i Norge og endringer i mediebildet.

Danseinformasjonen tilbød i 2013 en kursrekke med nordiske eksperter på dans og tekst hvor journalister, redaktører, skribenter og kritikere kunne oppdatere seg, øke kildetilfanget og skjerpe blikket på dansekunsten. Sentrale scenekunstinstitusjoner for dans var vertskap for hvert sitt kurs, som inkluderte felles middag samt billett til kveldens forestilling med påfølgende ”aftertalk”.

Å "lese" dans
24. januar kl 1330, Bærum Kulturhus

 • Anne Middelboe Christensen, teaterkritiker i Dagbladet Information og boerneteateravisen.dk
 • Cecilie Lindeman Steen, dansekunstner og førsteamanuensis ved KHiO

Vi ser "Play" av Sidi Larbi Cherkaoui og Shantala Shivalingappa

Dansens landskap
20. februar kl 1330, Den Norske Opera
& Ballett

 • Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder i Skuespiller og danseralliansen
 • Lena Hammergren, professor ved Stockholms Universitet og Dans- och Circushögskolan

Vi ser "Spring Fever" med koreografier av Strømgren, Balanchine og Walerski

Å skrive om dans
14. mars kl 1300, Dansens Hus

 • Geir Gulliksen, forfatter og forlegger
 • Lis Hellström Sveningson, dansekritiker i Gøteborgsposten og Danstidningen
 • Studiobesøk, dansekompaniet Wee

Vi ser "Skapet" av Siri og Snelle Produksjoner

Framtidsdans
18. april kl 1330, Black Box Teater

 • Gunilla Heilborn, koreograf og filmskaper
 • Virve Sutinen, kunstnerisk leder ved Dansens Hus, Stockholm

Vi "Band" av Ingri Fiksdal


Bindende påmelding innen 17.desember, med navn, adresse, redaksjonell tilknytning samt telefonnummer og e-post til ine@danseinfo.no

Pris: 750,- ved påmelding til samlet kursrekke, eller 250,- per samling. Begrenset antall plasser. Ved fullt kurs prioriteres

påmeldte til det samlede opplegget.

Mer informasjon: Programansvarlig, Ine Therese Berg, 23709445

Prosjektet er realisert med støtte fra
Norsk Kulturråd og Fritt Ord

OG, som del av ke∂ja Writing Movement, med bidrag fra EUs kulturfond, Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond

Dance Information Norway, established in 1994, is the national information and resource centre for the art of dance. The centre is a non-profit foundation, aiming to promote dance in a multitude of ways, e.g. information work, counseling and guidance for artists, students, general audience, press and government. We also organize talks and discussions and co- produce and support other initiatives for the art of dance.

danseinfo.no

danseinfo.no presents a unique and comprehensive overview of dance related activities. You will find information about festivals, auditions, job opportunities, education, workshops and seminars, in addition to news services, press clips and many useful links. We have access to a large amount of information through our national and international networks.

The Dance Calendar
The Dance Calendar on danseinfo.no is the only comprehensive collection of dance performances in Norway and Norwegian productions abroad. With the Dance Calendar we are able to gather statistics about the Norwegian art of dance from 1994, up until today.

Scenehuset - «The Norwegian Judson Church»
Scenehuset is a former chapel which since 1990 has been one of the most important rehearsal spaces for dance productions in Norway, as well as an alternative stage. Almost every Norwegian choreographer and dancer has at some point in time used Scenehuset, which is administrated by Dance Information Norway.
More info about Scenehuset and letting here

Library and Movie Theatre

We have Norway’s largest and most comprehensive library for the art of dance, focusing on dance history and theory, and Norway’s smallest movie theatre. The library has more than 2000 books and films, in addition to several subscriptions for publications and magazines.

More info here

UNESCO` International Dance Day and ke∂ja
Dance Information Norway is the national coordinator for UNESCO’ International Dance Day. We have also contributed to several national and internatonal initiatives aimed to improve the standard of writing, criticism and general discourse about the art.
More info about the International Dance Day here

The centre is one of eight participating countries in ke∂ja, a Nordic-Baltic EU project. Dance Information Norway is also responsible for running the Writing Movement programme designed to improve written discourse on contemporary dance.
More info about ke∂ja here

Norwegian Dance History and the Dance Archive
Dance Information Norway are trustees of the Dance Archive, Norway’s largest collection of dance historical material, with an emphasis on the period from World War II until today. In addition to written documentation, photographs, programs and videos, the archive consists of 70 videotaped in-depth interviews. A plethora of these interviews can be watched here. Dance Information Norway has an archival collaboration with the National Archives of Norway.

The Honorary Award
Every year, Dance Information Norway honors a key figure within the Norwegian dance community, in order to draw attention to the art. The honorary award is comprised of the statuette ”Narren” by Nina Sundbye and a scholarship of 25 000 NOK. More info here

Where do you find us?
Dance Information Norway has lovely facilities at Dansens Hus, situated at Vulkan, Grünerløkka. We’re open for everyone on weekdays between 9:00 a.m. — 4:00 p.m.


Contact Information
Danseinformasjonen
Møllerveien 2
0182 Oslo

post@danseinfo.no / + 47 23 70 94 40

 

 

Høsten 2017 ble en hel verden rystet av historiene om seksuell trakassering og overgrep. Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har delt historier om seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen for å sette søkelys på hvor vanlig dette er. Innenfor dansekunsten har danserkunstere samlet seg under #nårdansenstopper. På denne siden vil vi samle opp artikler og informasjon om aktiviteter under #metoo og #nårdansenstopper.